Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Tanulmánykötetek

Tanulmánykötetek

 

Schweitzer Gábor
A mezítlábas ügyvédtől a legitimista professzorig
Válogatott közjog- és tudománytörténeti tanulmányok

A főcímben szereplő „mezítlábas ügyvéd” és „legitimista professzor” – vagyis Márkus Dezső (1862-1912) és Molnár Kálmán (1881-1961) – a polgári kori magyar jogtudomány jeles képviselői közé tartoztak. Kettejük pályafutása egyúttal a tanulmánykötet kronológiai kereteit is lefedi. A kötet írásai a vizsgált időszak közjogtörténetének, egyetemtörténetének, valamint alkotmányjogtudomány-történetének egyes kevéssé feltárt területeit mutatják be.

A „Jogegyenlősítés és jogfosztás” című fejezet esettanulmányai a magyarországi zsidóság közjogi státuszával összefüggő változásokra reflektálnak, különös tekintettel az izraelita felekezet emancipációjára, valamint az 1938-at követő intézményesített jogkorlátozás következményeire.

A „Közjog és komparatisztika” című fejezet írásai a közjogtudományon belül is jelentkező jogösszehasonlító törekvések mellett azt mutatják be, hogy miként fogadta a hazai közjogtudomány az 1918-as összeomlást követő német és osztrák alkotmányfejlődés első időszakát.

A „Professzorok és tanítványok” című fejezet tanulmányai a fővárosi joghallgatók egyetemi tanulmányaikra és külföldi tanulmányútjukra vonatkozó feljegyzéseit, leveleit, visszaemlékezéseit dolgozzák fel, valamint a korszak kiemelkedő közjogász professzorai életútjának kevéssé ismert szakaszait mutatják be. A „Viták és dilemmák” című záró fejezet írásai a polgári kor néhány közjogi vitájára – miként a köztársaság 1918. november 16-i kikiáltására, avagy a kormányzói jogkör reformjával összefüggő 1937-es diskurzusokra – reflektálnak.

Molnár Kálmán életútja kapcsán pedig az a szakmai és morális dilemma merül fel, hogy miként kell viszonyulnia az alkotmányjog oktatójának azokhoz a tételes jogban bekövetkezett
változásokhoz, amelyekkel szakmai és lelkiismereti okok miatt nem tud azonosulni.

A kötet szerzője a TK Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, valamint az NKE Államtudományi és Nemzetközi
Tanulmányok Kar habilitált egyetemi docense.

Szerző: Schweitzer Gábor
Lektorálta: Halász Iván
Sorozatszerkesztő: Herger Csabáné 
Megjelent: 2022
ISBN 978-615-6484-01-7
Terjedelem: 180 oldal
Méret: B5
Kötés: ragasztott

Ára: 2500 Ft

mintaoldal, tartalom pdf)

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés