Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

Jogszabályok

Jogszabályok

Jogszabályainkat a HVG-ORAC kiadóval közösen jelentetjük meg.

 

Újdonság

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS

 

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
-
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
-
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 14.
Hatályos: 2018. szeptember 14.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2019. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel.

ISBN 9789632584232
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 124 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 490 Ft

 

 

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
- 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 13.
Hatályos: 2018. szeptember 13.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. október 15.
és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632584225
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 84 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 990 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
- 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 14.
Hatályos: 2018. szeptember 14.

ISBN 9789632584249
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 188 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 690 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

Megjelent

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS - KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS - Elfogyott!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CL. törvény az Általános közigazgatási rendtartásról
- 2017. évi I. törvény a Közigazgatási perrendtartásról
- 2017. évi CXXV. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
- 2017. évi CLXXIX. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (kivonat)
- 2017. évi CXXVIII. törvény A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 5.
Hatályos: 2018. szeptember 5.

ISBN 978 963 258 420 1
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 116 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 190 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
- 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
- 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

A szerkesztés lezárva: 2018. február 19.
Hatályos: 2018. január 1-jétől

ISBN 9789632583778
Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 164 oldal

Ára: 2 490 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - Elfogyott!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat)

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 5.
Hatályos: 2018. szeptember 5.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. október 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 192 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁS - ELFOGYOTT!

A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. törvény által bevezetett
módosításokkal.

A szerkesztés lezárva: 2018. január 8.
Hatályos: 2018. július 1-től

- B/5-ös méretű kiadás:

ISBN 9789632583617
Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 216 oldal

Ára: 1 900 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

- A/4-es méretű kiadás, jegyzetelési lehetőségekkel:

ISBN 9789632583662
Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 201 oldal

Ára: 2 790 Ft

 

BÜNTETŐELJÁRÁS

Az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról.

A szerkesztés lezárva: 2018. február 7.
Hatályos: 2018. február 7-től

ISBN 9789632583723
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 241 oldal

Ára: 1 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A kötet a következő jogszabályt tartalmazza:
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

A szerkesztés lezárva: 2018. március 8.
Hatályos: 2018. március 8-tól

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583839
Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 169 oldal

Ára: 1 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet és kapcsolódó javaslatok

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (javaslat). Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- Előterjesztés. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) jogharmonizációs célú módosításáról

A szerkesztés lezárva: 2018. március 26.
Hatályba lépés: 2018. május 25.

A gyűjteményt 2018. március 26-án zártuk le. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletből és az Infotv. módosításáról szóló törvényből ekkor még elfogadott, kihirdetett szöveg nem állt rendelkezésre, így az ekkor ismert javaslatokat használta a kiadó a 2018. május 25-én hatályos állapot megállapításához. A jogszabályok végleges szövege ettől eltérhet. Az Infotv. az előterjesztés által bevezetendő módosításokat is tartalmazza.

ISBN 9789632583846
Formátum: A/4
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 2 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

Pótlap letöltése (pdf). A pótlap a GDPR helyesbítéseit tartalmazza.

 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE - Elfogyott!

A kötet összeállítói a szakvizsga tételsort vették figyelembe a kötet készítésekor.
A kötet tartalma:
- 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
- 1989. évi VII. törvény a sztrájkról
- 1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
- 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
- 7/2001. (X.4.) ISM rendelet a tanköteles fiatal sportcélú foglalkoztatásáról
- 350/2010. (XII.29.) korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
- 430/2016. (XII. 15.) korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
- 9/2017. (V.19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
+ Alkotmánybírósági határozatok; kollégiumi állásfoglalások, jogegységi határozatok, vélemények; az irányelvek linkjei.

A szerkesztés lezárva: 2018. február 20.
Hatályos: 2018. február 20.

ISBN 9789632583808
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 204 oldal

Ára: 1 790 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS - jelenleg nem kapható

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
- 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

- A/5-ös méretű kiadás - Új, 2018. őszi kiadás:

A szerkesztés lezárva: 2018. szeptember 5.
Hatályos: 2018. szeptember 5.

ISBN 978 963 258 421 8
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 200 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

- A/4-es méretű kiadás, jegyzetelési lehetőségekkel (jelenleg nem kapható):

A szerkesztés lezárva: 2018. január 2.
Hatályos: 2018. január 2-től

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583655
Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 128 oldal

Ára: 2 290 Ft

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - jelenleg nem kapható

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

A szerkesztés lezárva: 2018. január 8.
Hatályos: 2018. január 8.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel.

- B/5-ös méretű kiadás: jelenleg nem kapható

ISBN 9789632583624
Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 278 oldal

Ára: 2 300 Ft

- A/4-es méretű kiadás, jegyzetelési lehetőségekkel: jelenleg nem kapható

ISBN 9789632583686
Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 260 oldal

Ára: 3 190 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
- A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.)BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

A szerkesztés lezárva: 2018. március 1.
Hatályos: 2018. március 1-jétől

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583815
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 142 oldal

Ára: 1 390 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, kiegészítve a Ptk. Közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek)
- 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

A szerkesztés lezárva: 2018. június 13.
Hatályos: 2018. június 13.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1.
és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583907
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 1 090 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ ÜGYVÉDI TÖRVÉNY

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről.
- 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról.
- 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A szerkesztés lezárva: 2018. február 4.
Hatályos: 2018. január 2.

Egységes szerkezetben a 2018. július 1. és 2018. július 2. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583716
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 96 oldal

Ára: 1 090 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés