Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Jogszabályok

Jogszabályok

Kiadványainkhoz online segédanyag érhető el a könyvben lévő link és QR kód segítségével. A segédanyag lehet jogszabály, pótlap, indokolás, joggyakorlat stb...

Egyes  jogszabályköteteink kiadásában az ORAC Kiadó közreműködött.

2024-es kiadású könyvek

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2024. március 14.
Újdonság!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
+ az online felületen:
- 2019. évi XIII. törvény a vagyonkezelő alapítványokról

A szerkesztés lezárva: 2024. március 14.
Hatályos: 2024. március 14.

A könyv tartalmazza az új Ingatlan-nyilvántartási törvénnyel összefüggő, 2024. október 1. napján hatályba lépő módosításokat, valamint a lezáráskor ismert 2025. január 1. és 2026. január 1. napján hatályba lépő módosításokat is.

A könyvhöz online segédanyag érhető el.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2024
Terjedelem: 324 oldal
ISBN 9786156484437

Ára: 3 300 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

POLGÁRI PERRENDTARTÁS - 2024. január 11.

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
- 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

+ az online felületen:
- 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Hatályos: 2024. január 11.
A szerkesztés lezárva: 2024. január 11.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2024. március 1., október 1., valamint 2025. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

Formátum: A/5
Megjelenés éve: 2024
Terjedelem: 208 oldal

ISBN 9786156484345 (normál)
ISBN 9786156484383 (spirál)

Ára: 2 300 Ft (normál)
Ára: 2 500 Ft (spirál)

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

2023-as kiadású könyvek

BÜNTETŐELJÁRÁS - 2023. szeptember 19.

A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

+ az online felületen:
- 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik.

A szerkesztés lezárva: 2023. szeptember 19.

ISBN: 9786156484307
Hatályos: 2023. szeptember 19
.
Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2023
Terjedelem: 268 oldal

Ára: 2500 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÁLTALÁNOS  KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS 

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
- 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

+ az online felületen:

- 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
- 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről

A szerkesztés lezárva: 2023. szeptember 1.
Hatályos: 2023. szeptember 11.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert,
2024. február 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

Figyelem, a könyv lezárása óta a 2024. február 1-es módosítások hatályba lépésének ideje módosult 2024. október 1-re!

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

ISBN 9786156484291
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2023
Terjedelem: 100 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 490 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV - 2023. szeptember 1.

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat)

+ az online felületen:

- 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

 

A szerkesztés lezárva: 2023. szeptember 11.
Hatályos: 2023. szeptember 1.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. 

ISBN  9786156484284
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2023
Terjedelem: 188 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára (normál kötés): 1 990 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A munka törvénykönyvéről
- 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
- 2010. ÉVI LXXV. TÖRVÉNY az egyszerűsített foglalkoztatásról
- 1989. ÉVI VII. TÖRVÉNY a sztrájkról
- 1991. ÉVI XXIX. TÖRVÉNY a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
- 2004. ÉVI CXXIII. TÖRVÉNY a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
- 7/2001. (X. 4.) ISM RENDELET a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról
- 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről
- 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A szerkesztés lezárva: 2023. január 6.
Hatályos: 2023. január 6.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2023
Terjedelem: 112 oldal
ISBN 9786156484222

Ára: 1590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

2022-es kiadású könyvek

Új és hatályos
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI TÖRVÉNY

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:

Új jogszabályok
- 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2021. évi CXLVI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Hatályos jogszabályok
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
- 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak
megfizetésének részletes szabályairól

A szerkesztés lezárva: 2022. február 7.
Hatályos: 2022. február 7., az új jogszabályok pedig a hatálybalépésük napján hatályos szöveget tartalmazzák.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben a 2021. évi C. törvény indokolása és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2022
Terjedelem: 156 oldal
ISBN 978-615-5499-97-5

Ára: 1790 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS - 2022. szeptember 1.

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

A szerkesztés lezárva: 2022. augusztus 23.
Hatályos: 2022. szeptember 1.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2022. november 1. és
2023. január 1., napján hatályba lépő módosításokkal.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2022
Terjedelem: 204 oldal
ISBN 978-615-6484-10-9

Ára: 1 890 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

2021 őszi és korábbi könyvek
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCII . törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
- 2011. évi CLI . törvény az Alkotmánybíróságról

A szerkesztés lezárva: 2021. szeptember 29.
Hatályos: 2021. szeptember 29.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. 

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2021
Terjedelem: 88 oldal
ISBN 978-615-5499-90-6

Ára: 790 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 50% kedvezmény
- bővített betűrendes címmutatóval
- jegyzeteléshez bővített margóval
- nagyobb betűmérettel
- A4-es méretben

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

A szerkesztés lezárva: 2021. február 8.
Hatályos: 2021. február 1.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. március 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás, cérnafűzött
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 268 oldal
ISBN 978-615-5499-65-4

Ára: 3 800 Ft - könyvesboltjainkban 50% kedvezménnyel kapható!

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

RENDŐRSÉGI TÖRVÉNY
SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

1994. évi XXXIV . törvény a Rendőrségről
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról

A könyvhöz online kiegészítésként elérhető a 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet az iskolaőrökről, valamint az Rtv. jelenleg nem ismert hatálybalépési idejű módosításai.

A szerkesztés lezárva: 2020. október 8.
Hatályos: 2020. október 8.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert
2021. január 1-én és február 1-én hatályba lépő módosításokkal.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 148 oldal
ISBN 978 615 5499 27 2

Ára: 1 350 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Korábbi kiadások
Könyveink korábbi kiadásairól érdeklődjön könyvesboltjainkban!
Honlap készítés