Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltjainkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
+36-20-355-7125
Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9533
illetve
Pécs, Novissima Kaptár könyvesbolt
a Tudásközpontban.
(72) 501 630

e-mail: novissima@novissima.hu

Jogszabályok

Jogszabályok

@ jellel jelölt kiadványainkhoz online segédanyag érhető el a könyvben lévő link és QR kód segítségével.

Egyes  jogszabályköteteink kiadásában a HVG-ORAC Kiadó közreműködött.

 

 

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE
ÚJDONSÁG!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- Magyarország Alaptörvénye
- 2011. évi CCII . törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
- 2011. évi CLI . törvény az Alkotmánybíróságról

A szerkesztés lezárva: 2020. szeptember 3.
Hatályos: 2020. szeptember 3.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. 

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 84 oldal

Ára: 790 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÁLTALÁNOS  KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS
Boltunkban pótlappal hatályosítva, 40% kedvezménnyel kapható!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
- 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
- 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (Kivonat)
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

A szerkesztés lezárva: 2019. augusztus 21.
Hatályos: 2019. augusztus 21.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2020. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.
A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2019
Terjedelem: 112 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 300 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE
Boltunkban pótlappal hatályosítva, 40% kedvezménnyel kapható!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A munka törvénykönyvéről
- 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
- 2010. ÉVI LXXV. TÖRVÉNY az egyszerűsített foglalkoztatásról
- 1989. ÉVI VII. TÖRVÉNY a sztrájkról
- 1991. ÉVI XXIX. TÖRVÉNY a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
- 2004. ÉVI CXXIII. TÖRVÉNY a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
- 7/2001. (X. 4.) ISM RENDELET a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról
- 350/2014. (XII. 29.) KORM. RENDELET a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
- 324/2018. (XII. 30.) KORM. RENDELET a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
- 6/2018. (VIII. 23.) PM RENDELET a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
- 7/2019. (VI. 25.) PM RENDELET a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, valamint
- Az Alkotmánybíróság határozatai, Állásfoglalások, Jogegységi határozatok, Kollégiumi vélemények a szakvizsga tételsor alapján.

A szerkesztés lezárva: 2019. szeptember 26.
Hatályos: 2019. szeptember 26.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2019
Terjedelem: 216 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 790 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
ÚJDONSÁG!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat)

A szerkesztés lezárva: 2020. szeptember 6.
Hatályos: 2020. szeptember 6.

Egységes szerkezetben a 2021. január 1-én hatályba lépő módosításokkal.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. 

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 192 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 
normál: 1 690 Ft
spirálos: 1 750 Ft Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
Boltunkban 20% kedvezménnyel kapható!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról (kivonat)

A szerkesztés lezárva: 2020. január 9.
Hatályos: 2020. január 9.

Egységes szerkezetben a 2020. február 15-én hatályba lépő módosításokkal.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2019
Terjedelem: 188 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 650 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETŐELJÁRÁS
Boltunkban 20% kedvezménnyel kapható!

A 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

A szerkesztés lezárva: 2020. február 4.
Hatályos: 2020. február 4.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 216 oldal

Ára: 1 990 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
Boltunkban pótlappal hatályosítva, 40% kedvezménnyel kapható!

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

A szerkesztés lezárva: 2019. szeptember 27.
Hatályos: 2019. szeptember 27.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2019
Terjedelem: 136 oldal

Ára: 1 490 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

POLGÁRI PERRENDTARTÁS
Boltunkban 20% kedvezménnyel kapható!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
- 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben az előző kiadás óta kihirdetett módosítások indokolásai és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

A szerkesztés lezárva: 2020. február 3.
Hatályos: 2020. február 3.

Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 196 oldal (jegyzetoldalakkal)

Ára: 1 650 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
ÚJDONSÁG

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

A szerkesztés lezárva: 2020. augusztus 27.
Hatályos: 2020. szeptember 3.

Kiegészítve a korábbi kiadáshoz (2019. március 1.) képest megváltozott részek módosításainak indokolásaival.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. január 1. napján
hatályba lépő módosításokkal.

A könyvhöz online segédanyag érhető el.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 288 oldal

Ára: 2 400 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - Joghallgatóknak
Spirálkötés. ÚJDONSÁG

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

A szerkesztés lezárva: 2020. augusztus 27.
Hatályos: 2020. szeptember 3.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2021. január 1. napján
hatályba lépő módosításokkal.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás, spirálos
Megjelenés éve: 2020
Terjedelem: 264 oldal

Ára: 1 890 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY
Boltunkban 20% kedvezménnyel kapható!

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, kiegészítve a Ptk. Közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek)
- 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

A szerkesztés lezárva: 2018. június 13.
Hatályos: 2018. június 13.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1.
és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583907
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 1 090 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ ÜGYVÉDI TÖRVÉNY
Boltunkban 20% kedvezménnyel kapható!

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről.
- 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról.
- 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A szerkesztés lezárva: 2018. február 4.
Hatályos: 2018. január 2.

Egységes szerkezetben a 2018. július 1. és 2018. július 2. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583716
Formátum: A/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 96 oldal

Ára: 1 090 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés