Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Jogszabálygyűjtemények


Alkalmazott jogszabályok - Polgári eljárásjog
50% kedvezmény!

A népszerű jogszabálygyűjtemény új kiadása összesen 29 darab általánosan használt jogszabályt tartalmaz:

Polgári eljárás
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
- 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
- 2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról
- 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Cégjog
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
- 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
- 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
- 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről
- 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről (részlet)
- 22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
- 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
- 25/2006. (V. 18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

Hagyatéki eljárás
- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
- 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Ingatlanjog
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
- 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Közigazgatási eljárás
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Közjegyzői nemperes eljárás
- 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
- 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

Mediáció
- 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

Végrehajtás
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
- 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról

Illetékek, költségek
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról
- 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
- 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

A kézirat lezárva: 2021. március 28.
Hatályos: 2021. március 28.

„2020-ban és 2021-ben több új törvény is hatályba lépett, illetve módosult, ami indokolja könyvünk új kiadásának megjelenését.
E jogszabálygyűjteménnyel az a célunk, hogy a polgári ügyekben gyakran használt eljárási jogszabályokat megfelelően rendszerezve egy könyvbe gyűjtsük össze, így segítve az önök munkáját. A segédlet az adott jogszabály szövegét és az esetleges hatályon kívül helyezés időpontját, valamint a lezáráskor ismert módosításokat tartalmazza, tehát az írásbeli jogi szakvizsga követelményeinek is megfelel.
A feldolgozott 29 jogszabályt kilenc nagy csoportra osztottuk, melyek közül a „polgári eljárás” című csoportot a könnyebb megtalálhatóság érdekében a könyv elejére, az „illetékek és költségek” csoportot pedig ugyanezen okból a könyv végére helyeztük. Az egyes csoportok külön könyvként funkcionálnak, saját tartalomjegyzékkel.
A könyvet 2021. március 28-án zártuk le, az ezen időpont után hatályba lépő, a lezárásig kihirdetett módosítások is szerepelnek a könyvben a hatálybalépés dátumának megjelölésével.
Reméljük, gyűjteményünk hasznos segítség lesz munkájuk vagy tanulmányaik során.
Budapest, 2021. március
Novissima Kiadó” (Részlet a könyv előszavából)

ISBN 978 615 5499 74 6
Formátum: B/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2021
Terjedelem: 780 oldal

Ára: 7 500 Ft - könyvesboltjainkban 50% kedvezménnyel kapható!

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.


 

Honlap készítés