Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel

Jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel

Könyveink gyakorlatorientált válogatását tartalmazzák az egyes jogterületeket érintő jogszabályoknak és bírói gyakorlatnak.
Jogszabályainkat a HVG-ORAC kiadóval közösen jelentetjük meg.

 

Dr. Szeibert Orsolya
szerkesztésében

CSALÁDJOG

Családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel

Pótlappal hatályosítva. A pótlap a 2020. szeptember 1-ig hatályba lépő módosításokat tartalmazza.

A kötet a Ptk. Negyedik könyvéhez kapcsolódó bírói gyakorlatból készült válogatáson kívül a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
   - Negyedik könyv, Családjog
   - Első könyv, Bevezető rendelkezések
   - Második könyv, Az ember mint jogalany  
   - Hatodik könyv, Kötelmi Jog XXV. cím Az élettársi kapcsolat
   - Nyolcadik könyv, Záró rendelkezések  
- 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Kivonat) (Ptké.)
- A kúria 1/2014. PJE jogegységi határozata
- 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények  módosításáról (Bét)
- 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Kivonat) (Gyvt.)
- 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (Kivonat) (Kjnp.)
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (At.) .
- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról (Gnytv.)  
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi  és gyámügyi eljárásról (Kivonat) ( Gyer.)
- A közigazgatási és igazságügyi miniszter 17/2014. (III. 13.) Kim rendelete a házassági  és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásának vezetéséről  és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr.)
- 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)

A szerkesztés lezárva: 2019. október 7.
Hatályos: 2019. október 7.

Pótlappal hatályosítva. A pótlap a 2020. szeptember 1-ig hatályba lépő módosításokat tartalmazza.

A könyvhöz online kiegészítés is tartozik. A kiegészítésben jogszabályok és egyéb kiegészítő anyagok találhatók.

Formátum: B/5
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2019
Terjedelem: 264 oldal

Ára: 3 800 Ft
Boltjainkban 20% kedvezménnyel kapható!

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés