Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltjainkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
+36-20-355-7125
novissima@novissima.hu

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9533
novissima.karolyi@novissima.hu

Pécs Universitas u. 2/A
(Tudásközpont)
(72) 501 630, 70-3134786
novissima.kaptar@novissima.hu

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Dr. Kiss Dániel Bálint
Alkotmány Blvd.
Politikai történetek az elmúlt 25 évből

A rendszerváltás óta már huszonöt év telt el. Nagy pártok, miniszterelnökök, államfők és alkotmánybírók léptek le a politika színpadáról, átadva helyüket az újabb próbálkozóknak. S mi mindebből alig értettünk valamit, mert az emberek jelentős hányadát taszítja a politika. Sokan csak a fejüket kapkodják, ha olyasmit hallanak az esti híradóban, mint konstruktív bizalmatlansági indítvány vagy előzetes normakontroll. Ez a könyv egy olyan távoli és bonyolult témát próbál meg közel hozni az olvasóhoz, mint az alkotmányjog. A szemünk előtt elevenedik meg az elmúlt negyedszázad nagypolitikája, most először használati útmutatóval. Az elvont fogalmakhoz magyarázó történetek kapcsolódnak, hogy ne csak a jogászok érthessék a közelmúlt magyar történelmét. A témák ugyan jogi természetűek, de a stílus és a hangvétel könnyed. Elsősorban azoknak szól, akik mindig is kíváncsiak voltak, hogy miért nem oszlatták fel a parlamentet az őszödi beszéd után. Mire jó a házelnök csengője? Melyik párt nem ugrotta át sosem a parlamenti küszöböt? Minderre fény derül.
Szerző: Dr. Kiss Dániel Bálint
Lektor: Dr. Karsai Dániel
Szakmai szerkesztő: Dr. Kadlót Erzsébet

Borítóterv és tipográfia: Édes Levente

Terjedelem: 192 oldal

ISBN: 978-615-5499-07-4

Méret: A/5

Kötés: kartonált
Ára: 2 990 Ft  2 000 Ft
Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

Dr. Kádár András Kristóf, Dr. Karsai Dániel
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga a gyakorlat számára

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a leghatékonyabb nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely a magyar hatóságok jogsértései miatt sérelmet szenvedett személyek rendelkezésére áll. Az Egyezmény által létrehozott Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis nem csupán deklarálhatja a jogsértést, hanem érdemi szankcióval sújthatja az Egyezmény cikkeit megszegő államokat, jelentős összegű kártérítést ítélhet meg a panaszosoknak.
A Bíróságához fordulásnak megvannak azonban a maga szigorú - az Egyezményből, a Bíróság ügyrendjéből és joggyakorlatából megismerhető - eljárási szabályai. A statisztikák ennek ellenére azt mutatják, hogy a Bíróság a benyújtott panaszok 80-90%-át valamely formai kritérium megsértése miatt elfogadhatatlannak minősíti, és elutasítja.
Jelen könyv elsődlegesen azzal a szándékkal íródott, hogy az ilyen buktatók leküzdésének elősegítése érdekében áttekinthető formában prezentált gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak, akik - akár kérelmezőként, akár jogi képviselőként - eljárást kívánnak indítani a Bíróság előtt.
A könyv az eljárási szabályok leírásán túl - a magyar ügyekre összpontosítva - a vonatkozó esetjogot is ismerteti, hogy az elmondottakat gyakorlati példákkal illusztrálva tegye még jobban használhatóvá a jogkereső közönség számára.

Szerzők: Dr. Kádár András Kristóf, Dr. Karsai Dániel
Kézirat lezárva: 2013. január 22.
Terjedelem: 172 oldal
Méret: A5
ISBN: 978-615-5175-57-2
Kötés: kartonált

Ára: 2 800 Ft  1 500 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Roger Scruton:
A konzervativizmus jelentése

"A célom az volt, hogy feltárjam a konzervatív ideológia fő gondolatait, de nem azért, mert azt reméltem, hogy bárkit is meggyőzök, hanem mivel úgy láttam, a konzervatív világnézetet legalább annyira félreértik védelmezői, mint azok, akik azt képzelik, hogy előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Igyekeztem elválasztani a konzervativizmust a gazdasági liberalizmustól és ugyanakkor szembeszállni a brit Konzervatív Párt szabad verseny és gazdasági növekedést hangsúlyozó politikájával. Állítólag mindig a konzervatív álláspont védelmezőjének kell érvekkel bizonyítania. Húsz évvel ezelőtt e könyv érvelését a szocialista és liberális olvasói kinevették. Valójában azonban nem a konzervatívokat terheli a bizonyítás kényszere, hiszen az éppen létezőt védik és végül is kimutatható, hogy mit akarnak. Hangsúlyozni kell mindenesetre, hogy ez a könyv tantételekről szól; egy politikai szemléletet nem bizonyítani, hanem csupán bemutatni kíván. Azokat a fogalmakat és nézeteket akarja bemutatni, amelyek modern nyelven fejeznek ki egy olyan világképet, amely túlságosan józan és komoly ahhoz, hogy modern legyen."

Fordította: Szabó Péter
Lektor: Dr. Molnár Attila Károly
A mű eredeti címe: Roger Scruton - The meaning of conservatism

Eredeti kiadás: Palgrave Publishers

Terjedelem: 259 oldal

Méret: A/5

Kötés: keménytáblás

Ára: 550 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Georg Simmel:
Válogatott társadalomelméleti tanulmányok

Fordította: Berényi Gábor
Terjedelem: 243 oldal
Méret: A/5
Kötés: kartonált

Ára: 500 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Max Weber olvasókönyv

"Max Weber neve a társadalomtudományok iránt érdeklődők számára jól ismert, azonban munkássága már kevésbé. Weber a mai társadalomtudományi gondolkodás megkerülhetetlen alakja. Műveinek nagyobb része már hozzáférhető a magyar olvasók számára, ezt mégis nehezíti, hogy régen és elszórtan jelentek meg e fordítások. Jelen válogatás e nehézségen próbál meg segíteni, mivel Weber műveinek azon részleteit tartalmazza, amelyek leginkább hatottak a későbbi társadalomtudományi gondolkodásra. Így a szövegrészletek egy kötetbe szedve válnak könnyen hozzáférhetővé a Weber munkásságát tanulmányozó egyetemi hallgatók és más érdeklődők számára. Természetesen minden válogatás önkényes valamennyire, azonban e szövegrészletek mindenképpen a legismertebbek és legfontosabbak közé tartoznak. Terjedelmi okokból itt kell meghúzni a kötet határait, azonban a kötet készítői remélik, hogy a szövegekkel és a kapcsolódó rövid jegyzetekkel sikerül felkelteniük az olvasók érdeklődését a teljes Weber-művek, illetve az e válogatásból kihagyottak iránt."

Írta és szerkesztette: Dr. Molnár Attila Károly
Terjedelem: 244 oldal
Méret: A/5
Kötés: kartonált

Ára: 400 Ft 

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Várhalmi Miklós:
A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKRÓL
Másként és mindenkinek (1990-2002 és a jövő)

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország biztonságvédelmében

Második, átdolgozott és bővített kiadás

El kell olvasni ezt a könyvet, hogy tisztában legyünk napjaink egyik, a médiában nap mint nap emlegetett témájával, a titkosszolgálatok problémakörével. El kell olvasni, hogy megértsük: a nemzetbiztonsági szolgálatok nélkülözhetetlenek, mivel mondanivalójuk, észrevételeik, javaslataik hosszú távon érvényesek, mondhatni: a ők a nemzet talán legfontosabb érzékszervei, ezért súlyos hiba, sőt bűn, pillanatnyi belpolitikai érdekeknek alárendelve, kiszolgáltatott helyzetbe hozni az egész nemzet, minden egyes állampolgár életét, biztonságát védő szolgálatokat. Bár a könyv 2002 nyarának elején került ki a nyomdából – és mint említettem minden sora, szava időszerű –, mégsem kötődik a szó szoros értelmében a nyár sorozatos, belpolitikai indíttatású, lejáratási célzatú botrányaihoz. Sőt, éppen ellenük szól azzal, hogy bemutatja a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok, köznyelven: titkosszolgálatok, céljait, feladatait, munkáját, életét.

ISBN 9789639403154
Megjelent: 2002

Ára: 2 000 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés