Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Kézikönyvek

Kézikönyvek

 

Dr. Csink Lóránt, Dr. Erdős Csaba, Dr. Gulyás Attila,
Dr. Kecső Gábor, Dr. Kováts Beáta, Dr. Kurunczi Gábor,
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Dr. Sulyok Katalin,
Dr. Török Réka, Dr. Varga Ádám

Alapjogi kommentár
az alkotmánybírósági gyakorlat alapján

Az alkotmányjogról gyakran az a kép alakul ki, hogy elvont, elefántcsonttoronyban űzött tudományág, aminek a hétköznapi jogi problémák megoldásához nem sok köze van. Ez a kötet nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy ezt a tévképzetet eloszlassa. Kiindulópontja, hogy az alkotmányjog, és különösen is az alapjogok áthatják a mindennapjainkat, és közvetlenül kihatnak polgári, büntető, gazdasági és közigazgatási perek elbírálására. Éppen ezért az alapjogok ismerete a gyakorló bírók, ügyvédek, ügyészek és közigazgatási szakemberek számára is hasznos és hasznosítható.

Az Alaptörvény talán legjelentősebb szervezeti változása az alapjogi bíráskodás bevezetése volt. Az Alkotmánybíróság közvetlenül vizsgálja, hogy az Alaptörvényben biztosított jogok érvényesülnek-e az egyedi döntésekben, és végső soron ki tudja kényszeríteni az alapjog-konform ítélkezést. A tapasztalat azt mutatja, hogy épp ezért az ügyvédi és bírói érvelésben is megjelennek, sőt hangsúlyt kapnak az alkotmányos szempontok. Mindennek ellenére korábban nem született olyan mű, amely szisztematikusan, gyakorlatias szemmel elemezte volna az egyes alapjogok jelentőségét. Ez a kötet ennek pótlására tesz kísérletet.

Szerkesztő: Dr. Csink Lóránt

A kézirat lezárva: 2021. július 20.
ISBN 978-615-5499-78-4

Méret: B/5

Kötés: kartonált
Videók:
- Beszélgetés a könyv kapcsán. A beszélgetést vezeti és a könyvet bemutatja: Dr. Török Réka ügyvéd. Beszélgetőtársak: Dr. Mohay György korábbi kúriai bíró, Dr. Hüttl Tivadar ügyvéd, Dr. Csink Lóránt egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság főtanácsadója. (youtube)
- Beszélgetés az alapjogok gyakorlati kérdéseiről a könyv kapcsán.
A beszélgetést vezeti: Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, beszélgetőtárs: Dr. Csink Lóránt egyetemi tanár. (youtube)

Ára: 7 200 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

Hamza Gábor 
Az európai magánjog fejlődése
a kezdetektől a XX. század végéig

 

A közös európai jog, a ius commune Europaeum megteremtése, a következő évtizedek kiemelkedő fontosságú, széles körű együttműködést igénylő feladata. E hosszú távú munka előfeltételét képezi a közös (jog)történeti alapok feltárása és bemutatása.
Az európai jog alapját elsősorban a XII. századtól a XIX. századig a legtöbb európai országban alkalmazott római jog alkotja, amely tartalmilag ma is meghatározza az európai és igen sok tengerentúli állam magánjogi rendszerét. A szerző e tényből kiindulva az európai magánjogfejlődés felvázolása során figyelmét az egyetemes érvényű római jogi tradíció továbbélésének bemutatására összpontosította.
Mivel a ma is élő római jogi hagyomány az európai kultúra lényeges alkotórészét képezi, a szerző elengedhetetlenül szükségesnek tartotta e tradíció hatástörténetének bemutatását számos Európán kívüli ország vonatkozásában is.
Jelen kötet a 2002-ben megjelent „Az európai magánjog fejlődése – A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján” című könyv új, bővített kiadása.
Szerző: Hamza Gábor
Borítóterv és tipográfia: Darabont Gergő

Terjedelem: 488 oldal

ISBN: 978-615-6484-11-6

Méret: B/5

Kötés: keménytáblás
Ára: 6 300 Ft
Videó:
Beszélgetés Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése című kötetének újabb kiadása kapcsán.
Moderátor:  
Dr. Sándor István DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Résztvevők:  
- Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem;
- Dr. Földi András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar;
- Dr. Hamza Gábor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar;
(youtube)
Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

Dr. Szilovics Csaba
Az adózás eredetéről
(Az adórendszerek ősi gyökerei)

 

A pécsi jogi kar professzora új könyvében az adók ősi, az írás kialakulása előtti gyökereit vizsgálta. A történelemtudomány a jog és a szociológia eredményeit felhasználva a világon elsőként határozta meg az adózás és néhány jelentősebb adótípus kialakulásának folyamatát. A szerző bizonyította, hogy kizárólag az adók segítségével jöhettek létre az első emberi civilizációk és az adózás az őskortól a társadalmi fejlődés fontos segítőeszköze és hajtóereje lehetett.
A monográfia nem csupán a társadalomtudósok, de a jogtudomány valamint a szociológia és a történelem iránt érdeklődő olvasók számára is gondolatébresztő olvasmány. Olyan izgalmas munka, amely elmaradhatatlan a könyvespolcokról.

 

Szerző: Dr. Szilovics Csaba
Borítóterv és tipográfia: Darabont Gergő

Terjedelem: 224 oldal

ISBN: 978-615-5499-84-5

Méret: B/5

Kötés: kartonált
Ára: 4 900 Ft

 

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Dr. Kiss Dániel Bálint
Alkotmány Blvd.
Politikai történetek az elmúlt 25 évből

A rendszerváltás óta már huszonöt év telt el. Nagy pártok, miniszterelnökök, államfők és alkotmánybírók léptek le a politika színpadáról, átadva helyüket az újabb próbálkozóknak. S mi mindebből alig értettünk valamit, mert az emberek jelentős hányadát taszítja a politika. Sokan csak a fejüket kapkodják, ha olyasmit hallanak az esti híradóban, mint konstruktív bizalmatlansági indítvány vagy előzetes normakontroll. Ez a könyv egy olyan távoli és bonyolult témát próbál meg közel hozni az olvasóhoz, mint az alkotmányjog. A szemünk előtt elevenedik meg az elmúlt negyedszázad nagypolitikája, most először használati útmutatóval. Az elvont fogalmakhoz magyarázó történetek kapcsolódnak, hogy ne csak a jogászok érthessék a közelmúlt magyar történelmét. A témák ugyan jogi természetűek, de a stílus és a hangvétel könnyed. Elsősorban azoknak szól, akik mindig is kíváncsiak voltak, hogy miért nem oszlatták fel a parlamentet az őszödi beszéd után. Mire jó a házelnök csengője? Melyik párt nem ugrotta át sosem a parlamenti küszöböt? Minderre fény derül.
Szerző: Dr. Kiss Dániel Bálint
Lektor: Dr. Karsai Dániel
Szakmai szerkesztő: Dr. Kadlót Erzsébet

Borítóterv és tipográfia: Édes Levente

Terjedelem: 192 oldal

ISBN: 978-615-5499-07-4

Méret: A/5

Kötés: kartonált
Ára: 2 990 Ft  2 000 Ft
Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

Dr. Kádár András Kristóf, Dr. Karsai Dániel
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga a gyakorlat számára

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a leghatékonyabb nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely a magyar hatóságok jogsértései miatt sérelmet szenvedett személyek rendelkezésére áll. Az Egyezmény által létrehozott Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis nem csupán deklarálhatja a jogsértést, hanem érdemi szankcióval sújthatja az Egyezmény cikkeit megszegő államokat, jelentős összegű kártérítést ítélhet meg a panaszosoknak.
A Bíróságához fordulásnak megvannak azonban a maga szigorú - az Egyezményből, a Bíróság ügyrendjéből és joggyakorlatából megismerhető - eljárási szabályai. A statisztikák ennek ellenére azt mutatják, hogy a Bíróság a benyújtott panaszok 80-90%-át valamely formai kritérium megsértése miatt elfogadhatatlannak minősíti, és elutasítja.
Jelen könyv elsődlegesen azzal a szándékkal íródott, hogy az ilyen buktatók leküzdésének elősegítése érdekében áttekinthető formában prezentált gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak, akik - akár kérelmezőként, akár jogi képviselőként - eljárást kívánnak indítani a Bíróság előtt.
A könyv az eljárási szabályok leírásán túl - a magyar ügyekre összpontosítva - a vonatkozó esetjogot is ismerteti, hogy az elmondottakat gyakorlati példákkal illusztrálva tegye még jobban használhatóvá a jogkereső közönség számára.

Szerzők: Dr. Kádár András Kristóf, Dr. Karsai Dániel
Kézirat lezárva: 2013. január 22.
Terjedelem: 172 oldal
Méret: A5
ISBN: 978-615-5175-57-2
Kötés: kartonált

Ára: 2 800 Ft  1 500 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Roger Scruton:
A konzervativizmus jelentése

"A célom az volt, hogy feltárjam a konzervatív ideológia fő gondolatait, de nem azért, mert azt reméltem, hogy bárkit is meggyőzök, hanem mivel úgy láttam, a konzervatív világnézetet legalább annyira félreértik védelmezői, mint azok, akik azt képzelik, hogy előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Igyekeztem elválasztani a konzervativizmust a gazdasági liberalizmustól és ugyanakkor szembeszállni a brit Konzervatív Párt szabad verseny és gazdasági növekedést hangsúlyozó politikájával. Állítólag mindig a konzervatív álláspont védelmezőjének kell érvekkel bizonyítania. Húsz évvel ezelőtt e könyv érvelését a szocialista és liberális olvasói kinevették. Valójában azonban nem a konzervatívokat terheli a bizonyítás kényszere, hiszen az éppen létezőt védik és végül is kimutatható, hogy mit akarnak. Hangsúlyozni kell mindenesetre, hogy ez a könyv tantételekről szól; egy politikai szemléletet nem bizonyítani, hanem csupán bemutatni kíván. Azokat a fogalmakat és nézeteket akarja bemutatni, amelyek modern nyelven fejeznek ki egy olyan világképet, amely túlságosan józan és komoly ahhoz, hogy modern legyen."

Fordította: Szabó Péter
Lektor: Dr. Molnár Attila Károly
A mű eredeti címe: Roger Scruton - The meaning of conservatism

Eredeti kiadás: Palgrave Publishers

Terjedelem: 259 oldal

Méret: A/5

Kötés: keménytáblás

Ára: 550 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Georg Simmel:
Válogatott társadalomelméleti tanulmányok

Fordította: Berényi Gábor
Terjedelem: 243 oldal
Méret: A/5
Kötés: kartonált

Ára: 500 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Max Weber olvasókönyv

"Max Weber neve a társadalomtudományok iránt érdeklődők számára jól ismert, azonban munkássága már kevésbé. Weber a mai társadalomtudományi gondolkodás megkerülhetetlen alakja. Műveinek nagyobb része már hozzáférhető a magyar olvasók számára, ezt mégis nehezíti, hogy régen és elszórtan jelentek meg e fordítások. Jelen válogatás e nehézségen próbál meg segíteni, mivel Weber műveinek azon részleteit tartalmazza, amelyek leginkább hatottak a későbbi társadalomtudományi gondolkodásra. Így a szövegrészletek egy kötetbe szedve válnak könnyen hozzáférhetővé a Weber munkásságát tanulmányozó egyetemi hallgatók és más érdeklődők számára. Természetesen minden válogatás önkényes valamennyire, azonban e szövegrészletek mindenképpen a legismertebbek és legfontosabbak közé tartoznak. Terjedelmi okokból itt kell meghúzni a kötet határait, azonban a kötet készítői remélik, hogy a szövegekkel és a kapcsolódó rövid jegyzetekkel sikerül felkelteniük az olvasók érdeklődését a teljes Weber-művek, illetve az e válogatásból kihagyottak iránt."

Írta és szerkesztette: Dr. Molnár Attila Károly
Terjedelem: 244 oldal
Méret: A/5
Kötés: kartonált

Ára: 400 Ft 

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Várhalmi Miklós:
A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKRÓL
Másként és mindenkinek (1990-2002 és a jövő)

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország biztonságvédelmében

Második, átdolgozott és bővített kiadás

El kell olvasni ezt a könyvet, hogy tisztában legyünk napjaink egyik, a médiában nap mint nap emlegetett témájával, a titkosszolgálatok problémakörével. El kell olvasni, hogy megértsük: a nemzetbiztonsági szolgálatok nélkülözhetetlenek, mivel mondanivalójuk, észrevételeik, javaslataik hosszú távon érvényesek, mondhatni: a ők a nemzet talán legfontosabb érzékszervei, ezért súlyos hiba, sőt bűn, pillanatnyi belpolitikai érdekeknek alárendelve, kiszolgáltatott helyzetbe hozni az egész nemzet, minden egyes állampolgár életét, biztonságát védő szolgálatokat. Bár a könyv 2002 nyarának elején került ki a nyomdából – és mint említettem minden sora, szava időszerű –, mégsem kötődik a szó szoros értelmében a nyár sorozatos, belpolitikai indíttatású, lejáratási célzatú botrányaihoz. Sőt, éppen ellenük szól azzal, hogy bemutatja a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok, köznyelven: titkosszolgálatok, céljait, feladatait, munkáját, életét.

ISBN 9789639403154
Megjelent: 2002

Ára: 2 000 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés