Hírlevél

Újdonságok

Megjelent

 

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, kiegészítve a Ptk. Közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek)
- 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

A szerkesztés lezárva: 2018. június 13.
Hatályba lépés: 2018. június 13.

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1.
és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

ISBN 9789632583907
Formátum: A/5
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 1 090 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet és kapcsolódó javaslatok

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (javaslat). Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- Előterjesztés. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) jogharmonizációs célú módosításáról

A szerkesztés lezárva: 2018. március 26.
Hatályba lépés: 2018. május 25.

A gyűjteményt 2018. március 26-án zártuk le. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletből és az Infotv. módosításáról szóló törvényből ekkor még elfogadott, kihirdetett szöveg nem állt rendelkezésre, így az ekkor ismert javaslatokat használta a kiadó a 2018. május 25-én hatályos állapot megállapításához. A jogszabályok végleges szövege ettől eltérhet. Az Infotv. az előterjesztés által bevezetendő módosításokat is tartalmazza.

ISBN 9789632583846
Formátum: A/4
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 2 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

ÚJ ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A kötet a következő jogszabályokat tartalmazza:
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
- 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
- 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

A szerkesztés lezárva: 2018. február 19.
Hatályos: 2018. január 1-jétől

ISBN 9789632583778
Formátum: A/4
Kötés: puhatáblás
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 164 oldal

Ára: 2 490 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés