Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta9

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu


15. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez
Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány 

 

PÓTLAP
TANÚBIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA
[1]

 1. A pótlap sorszáma:[2]

……….…… ….……….…… ….……… .……….… …….……….… …….…… ….……….…… ….……… .……….……… .……….……….

2.1. Tanú

Neve:

……….…… ….……….…… ….……… .……….… …….……….… …….…… ….……….…… ….……… .……….……… .……….……….

Tanú címének bejelentése külön lapon:

(a megfelelőt jelölje)

☐Igen                                    

☐Nem                       amennyiben nem,

Tanú lakóhelye (tartózkodási helye):[3]……….…… ….……….…… ….……… .……….… …….……….… …….…… ….……….…… ….……… .……….……… .……….……….

Az arra vonatkozó nyilatkozat, ami alapján a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) megjelölhető:

(a megfelelőt jelölje)

☐ a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez

☐ az adatokat valamennyi peres fél ismeri

☐ az adatok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők

Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

……….…… ….……….…… ….……… .……….… …….……….… …….…… ….……….…… ….……… .……….……… .……….……….******


[1] Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a fél perben tényállításait tanúval kívánja bizonyítani. Ha több tanú meghallgatását indítványozza, a további tanúbizonyítási indítványát további pótlapo(ko)n terjesztheti elő.
[2] A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.
[3] A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez, vagy ha az adatokat valamennyi peres fél ismeri, vagy ha azok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhető. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.

******

 

Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés