Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 8.

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu


16. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez
Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
 

 

PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA
[1]

1. A pótlap sorszáma:[2]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……… .……….… …….… …….…… ….……….

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:[3]

magánszakértő                                   ☐

bíróság által kirendelt szakértő           ☐

más eljárásban kirendelt szakértő       ☐

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….………. ……….…… ….………. ……….

Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:[4]

……….… …….…… ….……….… …….……….…… ….……….……… .……….………. ……….……….… …….……….…… ….……….

*****

 


[1] Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a fél tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[2] A csatolt pótlapok számának függvényében az egyes pótlapokat sorszámmal kell ellátni. Itt kell megjelölni az adott pótlap sorszámát.
[3] A fél három módon vehet igénybe szakértőt a perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni, akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg X-szel.
[4] Kitöltendő akkor, ha a fél a 2. pontban szakértő kirendelését indítványozza. Ebben az esetben a szakértő kirendelésére irányuló indítványban fel kell tüntetni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakértőnek a szakvéleményében meg kell válaszolnia. Magánszakértői bizonyítás indítványozása esetén a szakértőhöz intézett kérdéseket a bizonyítási indítvány nem tartalmazza.


******

Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés