Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 6

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

Írásbeli ellenkérelem nyomtatvány

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu


3. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez
Írásbeli ellenkérelem nyomtatvány


ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM[1],[2]

Annak megjelölése, hogy az írásbeli ellenkérelmet keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben terjeszti elő:[3]

(a megfelelőt jelölje)

☐ keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem

☐ viszontkeresettel szembeni írásbeli ellenkérelem

☐ beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem

 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

 

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.2. Bírósági ügyszám:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél[4]

1.3.1. Perbeli állása:

(a megfelelőt jelölje)

☐ Alperes                             

☐ Felperes                

1.3.2. Név:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.3.3. Természetes személy törvényes képviselőjének[5] vagy nem természetes személy törvényes vagy szervezeti képviselőjének[6] neve:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.3.4. Meghatalmazott képviselő neve:[7]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.4. Felperes adatai[8]

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Lakóhely:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.4.2. Nem természetes személy felperes

Név:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Székhely:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

1.5. Alperes adatai[9]

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Születési hely és idő:[10] ………………...…….., ………….év ………...hó …………... nap

Anyja neve:[11]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Lakóhely:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

E-mail-cím:[12]………………..@………………...

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Székhely:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Kézbesítési cím:[13]……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Nyilvántartó hatóság / bíróság[14] neve:[15]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:[16]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Adószám:[17] …………………………….

E-mail-cím:[18] ………………...@…………………..

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének[19] vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének[20] adatai

Név:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Kézbesítési cím:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

E-mail-cím:[21] ………………...@…………………..

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai[22]

Név:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Kézbesítési cím:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

E-mail-cím:[23] ………………...@…………………..

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2. ÉRDEMI RÉSZ

2.1. A keresetet / viszontkeresetet / beszámítást[24] teljes mértékben elismerő nyilatkozat:[25]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén[26]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények alapján kéri az eljárás megszüntetését:[27]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.2.2. A megszüntetésre vonatkozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok[28]

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.2.2.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.2.2.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel[29] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.2.2.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel[30] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.2.2.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:[31]

Igen ☐

Nem ☐

2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:[32]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás[33] elutasítása iránti kérelem esetén[34]

2.3.1. Az elutasítást: (a megfelelőt jelölje)

☐ egészben kéri

☐ részben kéri

2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás[35] azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:

 ……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3.3. Annak meghatározása, hogy a keresettel / viszontkeresettel / beszámítással[36] érvényesített joggal szemben milyen kifogást (anyagi jogi kifogás) támaszt

2.3.3.1 Az anyagi jogi kifogás megjelölése:[37]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3.3.2. Az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tények:[38]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámítást tartalmazó iratban[39] előadott kérelemre, tényekre, bizonyítékokra, bizonyítási indítványokra vonatkozó vitató és cáfoló nyilatkozatok:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3.5. A védekezést megalapozó tények:[40]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

2.3.6. A védekezést megalapozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok[41]

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.3.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.3.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel[42] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.3.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel[43] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.3.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:[44]

Igen ☐

Nem ☐

2.3.6.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:[45]

3. ZÁRÓ RÉSZ


3.1. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozása esetén[46]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.1.1. Az ellenfél felhívására tett nyilatkozat:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.1.2. Az ellenfél felhívására tekintettel csatolt bizonyítási eszköz:

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.1.3. Az ellenfél felhívásában foglaltak nem teljesítésének az indoka:[47]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.2. Annak előadása, hogy az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselője[48] milyen minőségben jár el a fél nevében:[49]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:[50]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:[51]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

3.5. Mellékletek:[52]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Kelt: ……………….., …………….év ……….hónap ……….nap  

………………………….
aláírás

Tanúk:[53]

1.Név (teljes név):[54]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[55]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Aláírás:

………… ……………… ……………….

2.Név (teljes név):[56]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[57]

……….… …….…… ….……… .……….… …….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….……… .……….… …….

Aláírás:

………. …….……….… …….……*****


[1] Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: - az ellenkérelmét tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; - a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
[2] Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.
[3] Ezen a nyomtatványon kell előterjeszteni a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet is. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyikkel szemben terjeszti elő az írásbeli ellenkérelmet.
[4] E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél perbeli állását, nevét és képviselője nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[5] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[6] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[7] Kitöltendő, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[8] Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[9] Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[10] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[11] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[12] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[13] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[14] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.
[15] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[16] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[17] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.
[18] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[19] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[20] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[21] Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[22] Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[23] Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[24] Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.
[25] Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.
[26] Kitöltendő, ha a fél az eljárás megszüntetését kéri.
[27] Megszüntetést kérhet a fél arra hivatkozással pl., hogy - magyar bíróságnak nincs joghatósága a perre, - a per más bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, - az igény - az elévülés esetét kivéve - bírósági úton nem érvényesíthető vagy - a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták.
[28] Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
[29] Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[30] Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.
[31] Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
[32] A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.
[33] Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.
[34] Jelen nyomtatványon több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén több ellenkérelem is előterjeszthető. Több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén az érdemi védekezésnek valamennyi keresetre /viszontkeresetre /beszámítási kérelemre ki kell terjednie, azzal, hogy a védekezés azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadnia.
[35] Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.
[36] Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.
[37] A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az anyagi jogi kifogását a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha meg kívánja jelölni az anyagi jogi kifogást, akkor az a következők szerint jelölhető meg például: - szavatossági kifogás: az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült; - érvénytelenségi kifogás: ha egy jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. Ha ennek ellenére a jognyilatkozatot nem írásban tették meg, úgy az ellenkérelemben a fél hivatkozhat a jognyilatkozat érvénytelenségére; - elévülési kifogás: a követelések általában öt év alatt évülnek el. Ha az érvényesített követelés elévült, úgy az ellenkérelemben erre hivatkozhat az ellenkérelem előterjesztője.
[38] Itt kell előadni az anyagi jogi kifogás szempontjából lényeges tényeket, pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, vagy le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A tények előadásának olyan részletességűnek kell lenni, hogy abból a bíróság számára megállapíthatóvá váljon, hogy a fél milyen anyagi jogi kifogást érvényesít.
[39] Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetlevélre, a viszontkereset-levélre vagy a beszámítást tartalmazó iratra vonatkozik-e.
[40] Itt kell előadni a védekezés szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A védekezés alatt érteni kell az elutasítás, az anyagi jogi kifogás és a vitatás körében tett nyilatkozatokat.
[41] Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
[42] Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[43] Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.3.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.
[44] Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
[45] A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.
[46] Akkor kitöltendő, ha az ellenfél a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben vagy a beszámítást tartalmazó iratban állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással felhívást intézett a félhez meghatározott információ szolgáltatására vagy bizonyítási eszköz csatolására.
[47] Akkor kitöltendő, ha az ellenfél felhívására nem nyilatkozik, illetve nem csatol bizonyítási eszközt. Itt kell indokát adni a nyilatkozat, illetve a bizonyítási eszköz-csatolás elmaradásának.
[48] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő, pl. az ügyvezető.
[49] Akkor kell kitölteni, ha eltér az ellenfél által korábban feltüntetettől.
[50] Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Abban az esetben, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfele rendelkezik a tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az ellenkérelmet előterjesztő fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra című nyomtatványon kell előterjesztenie.
[51] Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.3.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.
[52] Mellékletként csatolni kell: a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, b) a feltüntetett bizonyítékokat, c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat, d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
[53] Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.
[54] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[55] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
[56] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[57] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.


******

Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés