Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 4.

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu
5. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány

 

BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT[1],[2] 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.2. Bírósági ügyszám:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél[3]

1.3.1. Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.3.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének[4] vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének[5] neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:[6]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.4. Felperes adatai[7]

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Születési hely és idő: ………………..., ……………...év ……………...hó ……………..nap

Anyja neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Lakóhely:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[8] ……………….@………………..

1.4.2. Nem természetes személy[9] felperes

Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Székhely:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[10] ……………..@………………….

Nyilvántartó hatóság / bíróság[11] neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Adószám: …………………………..

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének[12] vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai[13]

Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[14] ……………….@……………………..

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai[15]

Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[16] ………………. @ ……………………..

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

1.5. Alperes adatai[17]

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Születési hely és idő: …………., …………..év ………...hó …………..nap

Anyja neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Lakóhely:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[18] ……………….@……………………..

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Székhely:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Nyilvántartó hatóság / bíróság[19] neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Adószám: …………………………...E-mail-cím:[20] ……………….@……………………..

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének[21] vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének[22] adatai

Név:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[23] ……………….@……………………..

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai[24]

Név……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kézbesítési cím:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

E-mail-cím:[25] ……………….@……………………..

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2. ÉRDEMI RÉSZ[26]

2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége, annak meghatározásával, hogy mely felperessel / alperessel szemben pontosan mit kíván beszámítani:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy a beszámítással mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):[27]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények:[28]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul:[29]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.6. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok[30]

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat)

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

2.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel[31] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel[32] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:[33]

Igen ☐

Nem ☐

2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:[34]


3. ZÁRÓ RÉSZ


3.1. Azon adatok előadása, hogy a beszámításnak a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:[35]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.2. A nem természetes személy felperes 1.4.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:[36]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.3. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:[37]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:[38]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:[39]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:[40]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

3.7. Mellékletek:[41]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Kelt: ……………….., …………….év …………...hónap …………..nap

………………………………...
aláírás

Tanúk:[42]

1.Név (teljes név):[43]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[44]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Aláírás: …………………………... 

2.Név (teljes név):[45]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[46]……….…… ….……….…… ….……….……… .……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….

Aláírás: ………………………...

 

******


[1] Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni beszámítását, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ezt a nyomtatványt használhatja a jogi képviselő nélkül eljáró alperes, ha a felperessel szemben beszámítást kíván előterjeszteni, valamint a jogi képviselő nélkül eljáró felperes, ha az alperes viszontkereseti követelésével szemben ellen-beszámítást kíván előterjeszteni. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: - a beszámítást tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; - a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
[2] Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.
[3] E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a beszámítást tartalmazó iratot több fél terjeszti elő a további előterjesztő felek adatait pótlapon kell rögzíteni.
[4] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[5] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[6] Kitöltendő, ha a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[7] Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[8] Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[9] Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.
[10] Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[11] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.
[12] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[13] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[14] Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[15] Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[16] Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[17] Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[18] Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[19] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.
[20] Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[21] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[22] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[23] Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[24] Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[25] Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).
[26] Jelen nyomtatványon több beszámítható követelést is előterjeszthet. Ebben az esetben a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból külön-külön megállapíthatóak legyenek a beszámítani kívánt követelések. Több beszámítás előterjesztése esetén azok azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
[27] A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek a beszámítással érvényesíteni kívánt igényét a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, továbbá a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye. A perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának, a) amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna, b) amelynek érvényesítése iránt az alperes más pert indított, és abban a perben a perindítás joghatása már beállt vagy azt jogerősen elutasították, vagy c) amelyet az alperes más perben a felperessel szemben beszámításként már előterjesztett vagy azt az ellenkövetelés fennállta tekintetében érdemben jogerősen elbírálták. Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő a perben.
[28] Itt kell előadni a beszámítás szempontjából jelentőséggel bíró megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, magatartásokat. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a beszámítással érvényesíteni kívánt igény megállapítható legyen.
[29] Ha a fél az ellenkövetelését a pert megelőzően nem számította be, a számítást a beszámítás bíróságra történő előterjesztése időpontjával kell elvégezni.
[30] Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
[31] Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[32] Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.
[33] Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
[34] A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a beszámítást tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a beszámítást tartalmazó irathoz.
[35] Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható. Ennek hiányában itt kell kitérni arra, hogy a beszámítás elbírálása, amennyiben azt keresetként terjesztették volna elő, nem tartozna-e más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - más bíróság hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe. Ennek megjelölése azért szükséges, mert a perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának, amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna.
[36] Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben a felperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.
[37] Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben az alperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.
[38] Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.
[39] Nem kötelező kitölteni, de ha a beszámítást tartalmazó irattal kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra című nyomtatványon kell előterjesztenie.
[40] Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.
[41] Mellékletként csatolni kell: a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, b) a feltüntetett bizonyítékokat, c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat, d) ha a beszámítást tartalmazó irat záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is, e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
[42] Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.
[43] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[44] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
[45] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[46] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.


******

Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés