Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 1.

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

KERESETLEVÉL

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.huKeresetlevél nyomtatvány

KERESETLEVÉL[1],[2] 

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

1.2. Felperes[3] adatai[4]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Születési hely és idő: ……………..., év ………….... hó ………….. nap

Anyja neve:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Lakóhely:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[5] ……………...@……………...

1.2.2. Nem természetes személy[6] felperes

Név:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Székhely:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[7] ……………...@……………...

Nyilvántartó hatóság / bíróság[8] neve:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Adószám: …………………………….

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének[9] vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai[10]

Név:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[11] …………………….@………………….

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai[12]

Név:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[13] ………………….@……………...

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

1.3. Alperes[14] adatai[15]

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Születési hely és idő:[16] …………...., ………….. év ………... hó …………...  nap

Anyja neve:[17]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Lakóhely:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[18] …………..@…………………...

1.3.2. Nem természetes személy[19] alperes

Név:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Székhely:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím:[20]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[21] …………..@…………………...

Nyilvántartó hatóság / bíróság[22] neve:[23]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:[24]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Adószám:[25] …………………………………...

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai[26]

Név:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kézbesítési cím:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

E-mail-cím:[27] …………………….@……………………………...

 

2. ÉRDEMI RÉSZ[28]

 

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés[29] meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):[30]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:[31]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok[32]

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel[33] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel[34] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:[35]

Igen ☐

Nem ☐

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:[36]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya: (a megfelelőt jelölje)

együttes (valódi) [37]

vagylagos[38]

eshetőleges[39]

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3. ZÁRÓ RÉSZ

 

3.1. A pertárgy értéke[40]

Az érvényesített követelés értéke:[41] ………………………………………………...

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:[42]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):[43]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.3. Az eljárási illeték[44]

A megfizetett összeg: ………………………………………………...

Megfizetésének módja:[45]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:[46] (a megfelelőt jelölje)

☐ költségmentesség[47]

☐ teljes költségfeljegyzési jog[48]

☐ részleges költségfeljegyzési jog[49]

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés[50] esetén az arra történő hivatkozás:

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:[51]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:[52]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:[53]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:[54]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:[55]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

3.9. Mellékletek:[56]

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

……….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….……….… …….……… .……….

Kelt: ……………………...., ………………….. év ……………….. hónap ………….... nap

 .................................................

aláírás

Tanúk:[57]

1.

Név (teljes név):[58]……….…… ….……….……… .……….……….………. ……….……….…… ….……….………

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[59]

……….……….… …….……….……… .……….……….…… ….……….……….… …….……….…… ….……….…

Aláírás: ……………………………………...

2.

Név (teljes név):[60] ……….…… ….……….… …….……….… …….……….… …….……….…… ….……….………

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[61]

……….…… ….……….……… .……….……….……… .……….……….… …….……….……….… …….……….…

Aláírás: ……………… ……………………...

*****


[1] Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, kivéve, ha az adott pertípusra (pl. házassági bontóper) erre rendszeresített külön nyomtatvány áll rendelkezésre. Ha követelése a 3 millió Ft-ot nem haladja meg, igényét közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásban kell érvényesítenie. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: - a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy  a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; - a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
[2] Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.
[3] Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.
[4] Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.
[5] Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[6] Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.
[7] Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[8] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.
[9] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[10] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[11] Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[12] Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[13] Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[14] Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.
[15] Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy (szervezet) alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.
[16] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[17] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[18] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[19] Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.
[20] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[21] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[22] Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személy alperest nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.
[23] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[24] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[25] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[26] Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[27] Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.
[28] Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.
[29] Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.
[30] A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az a következők szerint jelölhető meg például: - kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény], - birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény, - jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény, - közös tulajdon megszüntetése iránti igény, - adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény, - szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény, - hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény), - szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény, - kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.
[31] Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
[32] Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
[33] Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[34] Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.
[35] Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
[36] A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.
[37] Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya és jellegű.
[38] Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya vagy jellegű.
[39] Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya vagy jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.
[40] A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy a pertárgyérték nem meghatározható.
[41] Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a felperes pénzkövetelést érvényesít, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.
[42] Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.
[43] Nem kell kitölteni a rovatot, ha a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból megállapítható. A járásbíróság hatásköre megállapítható pl. abból, ha a felperes pénzösszegben meghatározható pénzkövetelést érvényesít, mert ha az nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, akkor az a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékessége megállapítható pl. abból, hogy a felperes az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróságot jelölte meg eljáró bíróságként. Ha az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása van, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be, vagy a szerződés teljesítésének helye külföldön van, a bíróság ezekből a tényekből megállapíthatja joghatóságának fennállását vagy annak hiányát.
[44] A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.
[45] Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet: - illetékbélyeggel; - az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával; - a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással; - az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.
[46] A kérelemben fel kell tüntetni a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt, c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni. Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.
[47] Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és - eltérő rendelkezés hiányában - a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.
[48] Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és - eltérő rendelkezés hiányában - a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.
[49] Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.
[50] Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.
[51] Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) szereplő nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.
[52] Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.
[53] Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.
[54] Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték). Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra című nyomtatványon kell előterjesztenie.
[55] Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.
[56] Mellékletként csatolni kell: a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, b) a feltüntetett bizonyítékokat, c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat, d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát), e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
[57] Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.
[58] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[59] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
[60] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

[61] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

*****

* Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés