Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Mt. 2023. 01. 06.

A Munka törvénykönyve

2023. január 6.

online segédanyag

- bővített szakvizsga tételsor (szakvizsga.hu)

- „Érvénytelenség a munkaviszonyban”
(A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói, pdf, link a kuria.hu-ra)

- A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat (A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói, pdf, link a kuria.hu-ra)

- Munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései
(A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói, pdf, link a kuria.hu-ra)

 

Módosítások


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításai
Lezárva: 2023. július 19.


Módosítások 2023. július 15. napjától


Az Efo tv. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 2023. évi LIX. törvény alapján 2023. július 15. napjától a következő rendelkezések lépnek:
7. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó-, szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetési kötelezettségekre - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.), a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A személyi jövedelemadó-, szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetési kötelezettségekre az egyszerűsített foglalkoztatás esetén
a) a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén,
b) az alkalmi munka eseteiben
az Szja tv., a Szocho tv. és a Tbj. rendelkezéseit a 8-9. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.Módosítások 2023. augusztus 1. napjától


Az Efo. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a 2023. évi LIX. törvény alapján 2023. augusztus 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(2) A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.

Az Efo tv. 8. § (2) bekezdése helyébe a 2023. évi LIX. törvény alapján 2023. augusztus 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(2) Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
a) a 7. § (2) bekezdés a) pontja esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
b) a 7. § (2) bekezdés b) pontja esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
c) a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka,
azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

Az Efo tv. 8. §-a a 2023. évi LIX. törvény alapján 2023. augusztus 1. napjától a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) Az állami adó- és vámhatóság a minimálbér változásának napját magában foglaló hónap 10. napjáig honlapján közzéteszi a 8. § (2) bekezdése szerinti közterhek mértékét, valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti összeget és a nyugellátás 10. § (2) bekezdés szerint meghatározott alapját.


Az Efo tv. 10. § (2) bekezdése helyébe a 2023. évi LIX. törvény alapján 2023. augusztus 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(2) A nyugellátás számítási alapja
a) a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka,
b) a 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka,
azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

 

 Honlap készítés