Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

A megelőző pártfogás a jogágak metszéspontjában

Herke-Fábos Barbara Katalin
A megelőző pártfogás a jogágak metszéspontjában

online segédanyag

 

- A monográfia alapjául szolgáló doktori értekezés védésén előadott prezentáció (link, ennek elindítása után indítsa el a következő hanganyagot is) Hanganyag a prezentációhoz (mp3).

- A megelőző pártfogás  gyámhatósági gyakorlata - Virtuális szcenárió egy bűnmegelőzési szempontból veszélyeztetett fiatalkorúról (interaktív pdf, a döntési pontokon döntési lehetőségekkel, kattintson majd a pipa jelre). Hanganyag a szcenárióhoz (mp3).

- Online elérhető irodalom

 

Online elérhető irodalom


• Arjava, Antti: Paternal Power in Late Antiquity. The Journal of Roman Studies, 88, 1998. 147-165. Elérés útja: https://doi.org/10.2307/300809

• Barber, Brian K. – Harmon, Elizabeth L.: Violating the self: Parental psychological control of children and adolescents. In: Barber, Brian K. (Editor by) Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents. American Psychological Association. 2002. 15-52. Elérés útja: https://doi.org/10.1037/10422-002

• Brueggemann, Ingar – Newman, Karen: For Better, for Worse. Health and Human Rights, 1998. 3/2. 54-64. Elérés útja: https://doi.org/10.2307/4065299

• Clausmeier, Dirk: Child criminal justice. Crim Law Forum 2007/18. 171-173. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/s10609-007-9028-7

• Cockburn, Tom: Children’s Rights and Their Limitations. In: Rethinking Children’s Citizenship. Studies in Childhood and Youth. Palgrave Macmillan, London. 2013. 137-159. Elérés útja: https://doi.org/10.1057/9781137292070_6

• Crabbe, T.  ̶ Blackshaw, T.: New Perspectives on Sport and 'Deviance': Consumption, Peformativity and Social Control (1st ed.). Routledge 2004. Elérés útja: https://doi.org/10.4324/9780203508275

• Cullen, Holly: Is the European Social Charter for children? Irish Jurist vol. 40. 2005. 60-85. Elérés útja: http://www.jstor.org/stable/44026958.

• Desai, Murli: The Child Rights Perspective. In: A Rights-Based Preventative Approach for Psychosocial Well-Being in Childhood. Children¿s Well-Being: Indicators and Research. Springer, Dordrecht. 2010. 29-46. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-90-481-9066-9_2

>>>>• Downes, Paul: Towards a Differentiated, Holistic and Systemic Approach to Parental Involvement in Europe for Early School Leaving Prevention. Elérés útja:https://urbact.eu/sites/default/files/media/policyrecommendationsreport.pdf

• Fields, Belden: A Holistic Approach to Human Rights. In: Rethinking Human Rights for the New Millennium. Palgrave Macmillan, New York 2003. 73-99. Elérés útja: https://doi.org/10.1057/9780230109254_4

• Gyöngyösiné Kiss Enikő: Szondi Lipót sorsanalízise - Az elmélet tudománytörténeti, eszmetörténeti megközelítésben. Elérés útja: 1999-Gy Kiss Eniko.rtf (pte.hu)

>>>• Hornyák Szabolcs: A gyermekkorúak bűnözése és megelőzésének lehetőségei. Határőrség és bűnmegelőzés 2003/12. 41-48. Elérés útja: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/34453?fbclid=IwAR0mBx3BvVq6IJruoj0OyYdElnuS-ZON2OLCKXMKS-KZzqJJdjVOrsmh08

• Kenese Attila: A 12-14 életév közötti bűnelkövetőkkel kapcsolatos új rendelkezések gyakorlati alkalmazásának kérdései  ̶ a belátási képesség. Elérés útja: A belátási képesség.odt (live.com)

>>>• Kovács Krisztina: Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése. Speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően. De iurisprudentia et iuro publico 2013/2. Elérés útja: http://mjat.hu/aktualis/449-megjelent-a-de-iurisprudentia-et-iure-publico-jog-es-politikatudomanyi-folyoirat-2013-2-szama

• Krieghofer, Gerald: „Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.” Falschzitate mit Belegen und Kommentaren. Elérés útja: https://falschzitate.blogspot.com/2017/05/zwei-dinge-sollten-kinder-von-ihren.html

• Lábady Tamás: A deliktuális felelősség fontosabb változásai. In: Vékás Lajos – Vörös Imre (szerk.) Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz, Complex Kiadó, Budapest, 2014. Elérés útja: https://core.ac.uk/download/pdf/161054826.pdf.

• Lansdown, Gerison – Vaghri, Ziba: Article 1: Definition of a Child. In: Vaghri, Z.  ̶  Zermatten, J.  ̶ Lansdown, G.  ̶  Ruggiero, R. (Editors by) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children’s Well-Being: Indicators and Research, 2022. vol 25. Springer, Cham. 407-412. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_40

>>>• Lepre, Roberta (szerk.): Strengthening crime prevention between EU member states. Victim Support Malta, La Valletta 2013. 59
Letöltés innen: http://unicef.mito.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=13301&noSuchEntryRedirect=viewFullContentURLString&fileEntryId=95786 Utolsó letöltés: 2020. 01.11.

• Liefaard, Ton: Child-Friendly Justice and Procedural Safeguards For Children in Criminal Proceedings: New Momentum for Children in Conflict With the Law? Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 8/1. 2020. 1-17. Elérés útja: https://doi.org/10.15845/bjclcj.v8i1.3188.

• Lux Ágnes: „A gyermekek jogai” in Jakab András – Fekete Balázs (szerk.:) Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: BODNÁR Eszter, JAKAB András) Elérés útja: http://ijoten.hu/szocikk/a-gyermekek-jogai

• Madarassy-Molnár Máté: HIT – TUDÁS – ALÁZAT. 60 éve hunyt el Finkey Ferenc. Elérés útja: http://epa.oszk.hu/02400/02445/00011/pdf/EPA02445_ias_2008_4_239-258.pdf

• Marsden, Paul: Forefathers of memetics: Gabriel Tarde and the laws of imitation. Journal of Memetics. 2000. 4/1. Elérés útja: http://cfpm.org/jom-emit/2000/vol4/marsden_p.html

• May, Jessica  ̶ Osmond, Kristina – Billick, Stephen: Juvenile Delinquency Treatment and Prevention: A Literature Review. Psychiatr 2014. Q 85, 295–301. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/s11126-014-9296-4

• Nánási Máté: A belátási képesség megközelítése a jogtörténet és az új Btk. tükrében. Elérés útja: A belátási képesség megközelítése a jogtörténet és az új Btk. tükrében.pdf (mabie.hu)

• Oelkers, Jürgen: Rousseau and the image of “modern education”. Journal of Curriculum Studies, 2002. 34/6. 679-698. Elérés útja: https://doi.org/10.1080/00220270210141936

• Rapaport, William: There Are Two Lasting Bequests We Can Give Our Children: Roots and Wings. Elérés útja: https://quoteinvestigator.com/2014/08/12/roots-wings/

• Ruggiero, Roberta: Article 3: The Best Interest of the Child. In: Vaghri, Z.  ̶  Zermatten, J.  ̶ Lansdown  ̶  Ruggiero, R. (Editors by) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children’s Well-Being: Indicators and Research, 2022 vol 25. Springer, Cham. 21-29. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_3

• Ruggiero, Roberta: Article 40: The Rights in the Juvenile Justice Setting. In: Vaghri, Z. ̶ Zermatten, J.  ̶  Lansdown, G.  ̶  Ruggiero, R. (Editors by) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children’s Well-Being: Indicators and Research, 2022. vol 25. Springer, Cham 391-403.  Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_39

• Sledzinska-Simon, Anna: Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR). In: Wiesand, Andreas J.  ̶ Chainoglou, Kalliopi  ̶ Sledzinska-Simon, Anna (Editors by) Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016. 104-106.  Elérés útja: https://doi.org/10.1515/9783110432251-030

• Taterway, Deepika: Functions of family. Elérés útja: http://magadhmahilacollege.org/wp-content/uploads/2020/08/Functions-of-family.pdf

• Whalen, Christian: Article 10: The Right to Family Reunification. In: Vaghri, Z.  ̶ Zermatten, J.  ̶ Lansdown, G.  ̶ Ruggiero, R. (Editors by) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children’s Well-Being: Indicators and Research, Springer Cham 2022/25. 135-143.  Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_15

• Whalen, Christian: Article 9: The Right Not to Be Separated from Parents. In: Vaghri, Z.  ̶ Zermatten, J.  ̶ Lansdown, G.  ̶ Ruggiero R. (Editors by) Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children’s Well-Being: Indicators and Research, Springer, Cham 2022/25. 125-133. Elérés útja: https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3_14

 

 

 

Honlap készítés