Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Alapjogi kommentár

Dr. Csink Lóránt, Dr. Erdős Csaba, Dr. Gulyás Attila, Dr. Kecső Gábor, Dr. Kováts Beáta, Dr. Kurunczi Gábor, Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Dr. Sulyok Katalin, Dr. Török Réka, Dr. Varga Ádám

Alapjogi kommentár
az alkotmánybírósági gyakorlat alapján

2021 őszi kiadás

online segédanyag

I. cikk, II. cikk, III. cikk, IV. cikk, V. cikk, VI. cikk, VII. cikk, VIII. cikk, IX. cikk, X. cikk, XI. cikk, XII. cikk, XIII. cikk, XIV. cikk, XV. cikk, XVI. cikk, XVII. cikk, XVIII. cikk, XIX. cikk, XX. cikk, XXI. cikk, XXII. cikk, XXIII. cikk, XXIV. cikk, XXV. cikk, XXVI. cikk, XXVII. cikk, XXVIII. cikk, XXIX. cikk, XXX. cikk, XXXI. cikk,


 

I. Cikk

23/1990. (X. 31.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 64/1993. (XII. 22.) AB határozat, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 24/1996. (VI. 25.) AB határozat, 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 18/2004. (V. 25.) AB határozat, 39/2007. (VI. 20.) AB határozat, 32/2012. (VII. 4.) AB határozat,1/2013. (I. 7.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 3/2015. (II. 2.) AB határozat,

II. Cikk

Idézett AB döntések linkje:

1990-1999

8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 995/B/1990. AB határozat, 15/1991. (IV. 13.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 57/1991. (XI. 8) AB határozat, 57/1991. (XI. 8.) AB határozat, 2012/B/1991. AB határozat, 9/1992. (I. 30.) AB határozat22/1992. (IV. 10.) AB határozat, 1/1994. (I. 7.) AB határozat, 46/1994. (X. 21.) AB határozat75/1995. (XII. 21.) AB határozat, 201/B/1995. AB határozat4/1998. (III. 1.) AB határozat, 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat,

2000-2010

36/2000. (X. 27.) AB határozat, 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, 58/2001. (XII. 7.) AB határozat, 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, 9/2004. (III. 30.) AB határozat, 43/2005. (XI. 14.) AB határozat, 39/2007. (VI. 20.) AB határozat, 47/2007. (VII. 3.) AB határozat96/2008. (VII. 3.) AB határozat, 73/2009. (VII. 10.) AB határozat,

2010-

37/2011. (V. 10.) AB határozat, 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, 25/2012. (V. 18.) AB határozat, 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, 3047/2013. (II. 28.) AB határozat16/2013. (VI. 20.) AB határozat, 26/2013. (X. 4.) AB határozat27/2013. (X. 9.) AB határozat, 30/2013. (X. 28.) AB határozat, 32/2013. (XI. 22.) AB határozat3132/2013. (VII. 2.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 8/2014. (III. 20.) AB határozat, 11/2014. (IV. 4.) AB határozat17/2014. (V. 30.) AB határozat, 3122/2014. (IV. 24.) AB határozat23/2014. (VII. 15.) AB határozat, 28/2014. (IX. 29.) AB határozat, 32/2014. (XI. 3.) AB határozat20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 1/2015. (I. 16.) AB határozat, 2/2015. (II. 2.) AB határozat27/2015. (VII. 21.) AB határozat, 3146/2015. (VII. 24.) AB határozat, 3/2016. (II. 22.) AB határozat, 23/2016. (XII. 12.) AB határozat, 3/2017. (II. 25.) AB határozat, 16/2016. (X. 20.) AB határozat, 17/2016. (X. 20.) AB határozat, 3172/2017. (VII. 14.) AB határozat, 3328/2017. (XII. 8.) AB határozat, 30/2017. (XI. 14.) AB határozat, 3018/2016. (II. 2.) AB határozat, 3181/2018. (VI. 8.) AB határozat, 3157/2018. (V. 16.) AB határozat, 6/2018. (VI. 27.) AB határozat, 3021/2018. (I. 26.) AB határozat, 3145/2018. (V. 7.) AB határozat3348/2018. (XI. 12.) AB határozat, 3030/2019. (II. 13.) AB határozat, 3046/2019. (III. 14.) AB határozat, 19/2019. (VI. 18.) AB határozat23/2019. (VII. 18.) AB határozat, 3371/2019. (XII. 16.) AB végzés, 3296/2019. (XI. 18.) AB határozat, 3374/2019. (XII. 19.) AB határozat, 13/2020. (VI. 22.) AB határozat, 56/2000. (XII. 19.) AB határozat,

Kiegészítő AB-döntések:

3467/2020. (XII. 22.) AB határozat, 6/2021. (II. 19.) AB határozat, 7/2021. (II. 19.) AB határozat, 3165/2021. (IV. 30.) AB határozat

Interneten elérhető források:
-    Zakariás Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében, PÁZMÁNY PRESS Budapest 2019
-    Zakariás Kinga: „Az emberi méltósághoz való jog” in Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András)
-    Catherine Dupré: Az emberi méltóság a 2011-es magyar Alaptörvényben, Fundamentum, 2011. 4. szám, 23-36. oldal
-    Koltay András: Az „általános személyiségi jog” azonosítása felé. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején, Budapest, Wolters Kluwer, 2017.

III. Cikk

8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 23/1990. (X. 31.) AB határozat, 5/1992. (I. 30.) AB határozat, 684/B/2001. AB határozat, 13/2001. (V. 14.) AB határozat, 37/2011. (V. 10.) AB határozat, 30/2013. (X. 28.) AB határozat, 32/2014. (XI. 3.) AB határozat,

IV. Cikk

8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 64/1991 (XII. 17.) AB határozat, 66/1991. (XII. 21.) AB határozat, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, 31/1998. (VI. 25.) AB határozat, 26/1999. (IX. 8.) AB határozat, 13/2002. (III. 20.) AB határozat, 65/2003. (XII. 18.) AB határozat, 10/2007. (III. 7.) AB határozat, 37/2011. (V. 10.) AB határozat, 3025/2014. (II. 17.) AB határozat, 23/2014. (VII. 15.) AB határozat, 32/2014. (XI. 3.) AB határozat, 3017/2016. (II. 2.) AB határozat

V. Cikk

23/1990. (X. 31.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 3312/2017. (XI. 30.) AB határozat

VI. Cikk

64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, 65/2002. (XII. 3.) AB határozat, 50/2003. (XI. 5.) AB határozat, 36/2005. (X. 5.) AB határozat, 95/2008. (VII. 3.) AB határozat, 74/2009. (VII. 10.) AB határozat, 32/2013. (XI. 22.) AB határozat, 9/2014. (III. 21.) AB határozat, 2/2014. (I. 21.) AB határozat, 11/2014. (IV. 4.) AB határozat, 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, 3046/2016. (III. 22.) AB határozat, 3171/2017. (VII. 14.) AB határozat, 13/2019. (IV. 8.) AB határozat, 26/2019. (VII. 23.) AB határozat, 3167/2019. (VII. 10.) AB határozat, 7/2020. (V. 13.) AB határozat, 15/2020. (VI. 19.) AB határozat, 3211/2020. (VI. 19.) AB határozat, 3215/2020. (VI. 19.) AB határozat, 3308/2020. (VII. 24.) AB határozat, 3467/2020. (XII. 22.) AB határozat,

VII. Cikk

64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 4/1993. (II. 12.) AB határozat, 8/1993. (II. 27.) AB határozat, 970/B/1994. AB határozat, 39/2007. (VI. 20.) AB határozat, 47/2009. (IV. 21.) AB határozat, 6/2013. (III. 1.) AB határozat, 27/2014. (VII. 23.) AB határozat, 23/2015. (VII. 7.) AB határozat, 3236/2015. (XII. 8.) AB határozat, 7/2017. (IV. 18.) AB határozat, 17/2017. (VII. 18.) AB határozat, 36/2017. (XII. 29.) AB határozat, 3192/2017. (VII. 21.) AB határozat, 3049/2020. (III. 2.) AB határozat, 3193/2020. (VI. 11.) AB határozat, 6/2021. (II. 19.) AB határozat, 7/2021. (II. 19.) AB határozat

VIII. Cikk

51/1991. (X. 19.) AB határozat, 1058/B/1991. AB határozat, 24/1992. (IV. 21.) AB határozat, 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 22/1994. (IV. 16.) AB határozat, 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 53/1996. (XI. 22.) AB határozat, 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB határozat, 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, 4/2007. (II. 13.) AB határozat, 27/2008. (III. 12.) AB határozat, 63/2008. (IV. 30.) AB határozat, 75/2008 (V. 29.) AB határozat, 10/2011. (III. 9.) AB határozat, 3/2013. (II. 14.) AB határozat, 28/2014. (IX. 29.) AB határozat, 24/2015. (VII. 7.) AB határozat, 30/2015. (X. 15.) AB határozat, 13/2016. (VII.18.) AB határozat, 14/2016. (VII.18.) AB határozat, 3307/2020. (VII. 24.) AB határozat,

IX. Cikk

30/1992. (V. 26.) AB határozat, 1270/B/1997. AB határozat, 37/2000. (X. 31.) AB határozat, 1/2007. (I. 18.) AB határozat, 23/2010. (III. 4.) AB határozat, 3208/2013. (XI. 18.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 13/2014. (IV. 18.) AB határozat, 19/2014 (V.30.) AB határozat, 28/2014. (IX. 29.) AB határozat, 1/2015. (I. 16.) AB határozat, 16/2016. (X. 20.) AB határozat, 3226/2016. (XI. 14.) AB végzés, 3329/2017. (XII. 8.) AB határozat, 3002/2018. AB határozat, 3132/2018. (IV. 19.) AB határozat, 3145/2018. (V. 7.) AB határozat, 23/2019. (VII. 18.) AB határozat, 26/2019. (VII.23.) AB határozat, 3089/2019. (IV. 26.) AB határozat, 3093/2019. (V. 7.) AB végzés, 3269/2019. (X. 30.) AB végzés, 3322/2019. (XI. 26.) AB határozat, 3374/2019. (XII. 19.) AB határozat, 16/2020. (VII. 8.) AB határozat, 17/2020. (VII. 17.) AB határozat, 3048/2020. (III. 2.) AB határozat, 3308/2020. (VII. 24.) AB határozat

X. Cikk

1310/D/1990. AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 4/1993. (II. 12.) AB határozat, 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 24/1996. (VI. 25.) AB határozat, 41/2005. (X. 27.) AB határozat, 62/2009. (VI. 16.) AB határozat, 18/2014. (V. 30.) AB határozat, 3199/2018. (VI. 21.) AB végzés, III/384/2021 számú AB határozat

XI. Cikk

4/1993. (II. 12.) AB határozat, 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, 39/2007. (VI. 20.) AB határozat, 32/2012. (VII. 4.) AB határozat, 9/2019. (III. 22.) AB határozat, 9/2021. (III. 17.) AB határozat

XII. Cikk

Hivatkozott fontos AB határozatok:
32/2012. (VII. 4.) AB határozat, 20/2013. (VII. 19.) AB határozat, 26/2013. (X. 4.) AB határozat, 3243/2014. (X. 3.) AB határozat, 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat, 3120/2017. (V. 30.) AB határozat, 3222/2019. (X. 11.) AB határozat, 33/2019. (XI. 27.) AB határozat, 3/2020. (I. 3.) AB határozat, 3002/2020. (II. 4.) AB határozat

Online szakirodalom
- Fábián Ferenc: A vállalkozáshoz való jog. in Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia
- Fábián Ferenc: A vállalkozáshoz és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogról, In: Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Budapest–Győr, Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2015.
- Kéri, Judit: A munkához való jog és a munkanélküliség kapcsolatának szociális jogi meghatározása. In: Acta Universitatis Szegediensis: forum: publicationes doctorandorum juridicorum, 2016/6

XIII. Cikk

A kézirat lezárását követően hozott fontos AB határozatok:

Az Alkotmánybíróság 25/2021. (VIII. 11.) AB határozata
Az Ab honlapján még nem a közlönyben kihirdetett szöveg, hanem az előzetes tájékoztató szöveg érhető el, a közlöny szövegét lásd itt.
Az AB adatlapot lásd itt.
A döntésnek két lába van. Az egyik a tulajdonhoz való jog, a másik az egészséges környezethez való jog. Előbbi tartozik a XIII. cikkhez. E tekintetben az Ab honlapján közzétett összefoglaló itt érhető el.
A XIII. cikkről szóló fejezet "2.6. Az önkormányzati tulajdon" címéhez jól illik az alábbi összefoglaló az AB honlapjáról.
„Az Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való jog korlátozása kapcsán kifejtette, hogy a vételi jog eshetőlegesen a tulajdonjog megszűnéséhez vezet, ami súlyos teher, és megköveteli a kártalanítást. Az önkormányzatnak a vételi jog folytán elvesztett lakásokért olyan ellenszolgáltatást kell kapnia, amellyel vagyonában azzal arányban álló érték marad meg, amit a tulajdonában álló lakások képviseltek. Az értékarányosság biztosításának módját a törvényhozó alakítja ki. Lehetséges a hatályos rendelkezések minden olyan változata és kiegészítése, amely kielégíti azt az alkotmányossági feltételt, hogy az értékarányosság elve érvényesüljön.
A törvény a vételi jog jogosultjaként három alanyi kört határozott meg, egyrészt, akik bérleti jogviszonya 5 és 15 év közötti, másrészt akiké 15 és 25 év közötti, illetve akiké a 25 évet meghaladja. Az indokolás alapján a jogalkotó azokat a feltételeket tekintette irányadónak, amelyek alapján a most érintett bérlőkkel hasonló helyzetben lévő, korábban vételi jogot szerző bérlők vételi joggal élhettek az 1990-es években kialakított törvényi és önkormányzati szabályok szerint.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban a jogalkotó által megfogalmazott céllal a törvény rendelkezései csak azok esetében vannak összhangban, akiknek a bérleti viszonya a 25 évet meghaladja. A másik két alanyi kört érintő szabályozási megoldásnak az Alaptörvényben megkövetelt kivételes jellegét ugyanakkor nem igazolta a jogalkotó. Az Alkotmánybíróság ezért alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a törvénynek azokat a rendelkezéseit, melyek a 25 évnél nem régebb óta bérleti jogviszonyban állók vételi jogára vonatkoznak.”
Az előbbi idézeten felül kiemelendő a határozat [103]-[105] bekezdése, amely elvi éllel szól arról, hogy a helyi önkormányzat tulajdonát az Alaptörvény miként védi.
„[103] 4. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében az önkormányzatok számára garantált a tulajdonosi jogállás, amely a  tulajdonosi jogok teljességével párosul, amit az  önkormányzatok az  állammal {lásd például: 3311/2019. (XI. 21.) AB határozat, Indokolás [47]–[54]}, más önkormányzattal (lásd például: Abh4., Indokolás [124]–[157]) és a  (magán)személyekkel szemben is érvényesíthetnek. Az  önkormányzati tulajdon tehát az  előbbiekkel szemben is alkotmányos védelemben részesül, jóllehet az  önkormányzatokat tulajdonosként kiemelt védelem nem illeti meg. Az  önkormányzatok tulajdonosi jogállása kettős kötöttségben érvényesül. Egyrészt tulajdonosi jogaikat kizárólag törvény keretei között a helyi közügyek intézése érdekében gyakorolhatják, tehát ez  helyi szintű kötöttséget jelent, ami a  helyi közösség viszonylatában érvényesül. Másrészt az  Alaptörvény – a korábbi Alkotmányhoz képest – fokozott védelmet biztosít a nemzeti vagyonnak és garanciákat rögzít az ezzel való felelős és átlátható gazdálkodás érdekében. Tekintettel arra, hogy az  önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon is egyben, azon túl, hogy az  önkormányzatok cselekvési autonómiája törvényileg korlátozott, az  állam és az  önkormányzatok tulajdonában álló vagyonelemekkel való gazdálkodás alapvető alkotmányos szabályainak is érvényesülniük kell.
[104] Az Alaptörvény 38.  cikk (1)  bekezdése szerint a  nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a  közérdek szolgálata, a  közös szükségletek kielégítése és a  természeti erőforrások megóvása, valamint a  jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Az  Alaptörvény 38.  cikk (3)  bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az  értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. Ez  a  rendelkezés a  biztosítéka annak, hogy az  önkormányzat tulajdona mint nemzeti vagyon ne mindenfajta korlátozás nélkül legyen elidegeníthető, hanem csak törvényben meghatározott célból, főszabályként az  értékarányosság követelményét érvényesítve. A  követelmény figyelembevétele alól törvény kivételt tehet, de ilyen esetben igazolásra szorul, hogy a  tulajdon átruházása annak a  nemzeti vagyonban való megtartásával és hasznosításával összemérhető közérdeket szolgál. A  törvényalkotó és az  önkormányzatok is tehát e  kettős korlát szem előtt tartásával rendelkezhetnek a  nemzeti vagyon felett. Ezek a közcélú alaptörvényi korlátok az önkormányzatok felelős gazdálkodásának garanciái, amelyek között az önkormányzatok tulajdonosi jogaikat gyakorolhatják.
[105] A fentiek alapján, amikor az Alkotmánybíróság az önkormányzat tulajdonába tartozó nemzeti vagyon átruházását megalapozó vételi jogra vonatkozó jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát végzi, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy e  tulajdoni korlátozásra mindenekelőtt a  jogalkotó által megfogalmazott kivételes célból kerülhet sor. A  nemzeti vagyon átruházását érintő jogszabály megalkotásakor azonban a  törvényalkotónak tekintettel kell lennie e lehetőség kivételes jellegére, és arra is, hogy a szabályozás mögött meghúzódó jogalkotói célnak e  kivételességet a  nemzeti vagyonra vonatkozó Alaptörvényben megfogalmazott követelmények maradéktalan teljesülése mellett igazolnia kell.”

3165/2021. (IV. 30.) AB határozat; az UTE címere: tulajdonhoz való jog
3235/2021. (VI. 4.) AB határozat; a tulajdon megszerzését továbbra sem védi a XIII.1.

A könyvben hivatkozott fontos AB határozatok:
37/2007. (VI. 12.) AB határozat, 23/2013. (IX. 25.) AB határozat, 26/2013. (X. 4.) AB határozat, 15/2014. (V. 13.) AB határozat, 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 7/2015. (III. 19.) AB határozat, 17/2015. (VI. 5.) AB határozat, 25/2015. (VII. 21.) AB határozat, 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, 34/2015. (XII. 9.) AB határozat, 5/2016. (III. 1.) AB határozat, 3344/2017. (XII. 20.) AB határozat, 16/2017. (VII. 10.) AB határozat, 23/2017. (X. 10.) AB határozat, 24/2017. (X. 10.) AB határozat, 29/2017. (X. 31.) AB határozat, 4/2018. (IV. 27.) AB határozat, 3180/2018. (VI. 8.) AB határozat, 3071/2019. (IV. 10.) AB határozat, 10/2019. (III. 22.) AB határozat, 12/2020. (VI. 22.) AB határozat, 3128/2020. (V. 15.) AB határozat, 3364/2020. (X. 22.) AB határozat, 5/2021. (II. 9.) AB határozat, 8/2021. (III. 2.) AB határozat

Online szakirodalom
Menyhárd Attila: A tulajdon alkotmányos védelme. Polgári Jogi Kodifikáció, 2004/5-6.,
Varga Zsófia: A Kúria ítélete a jogalkotó kártérítési felelősségéről. A pénznyerő automaták kaszinókon kívüli üzemeltetésének azonnali hatályú betiltása. JeMa, 2019/4.
Vincze Attila: Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról JeMa, 2014/1.
Orbán Endre: A hazai és a strasbourgi tulajdonvédelem közelítésének lehetőségei, Arsboni,

XIV. Cikk

23/2014. (VII. 15.) AB határozat, 3103/2017. (V. 8.) AB határozat, 2/2019. (III. 5.) AB határozat3/2019. (III. 7.) AB határozat

XV. Cikk

Lábjegyzetek:
10. és 33. lábjegyzet:
A hivatkozott cikk időközben megjelent: Alkotmánybírósági Szemle 2020/2. szám
17. lábjegyzet: téves hivatkozás szerepel benne sajnos, helyesen: 3030/2020. (II. 24.) AB határozat, Indokolás [32]
51. lábjegyzet: 9/2016. (IV. 6.) AB határozat, Indokolás [36]-[40] véletlenül kétszer szerepel

Idézett AB döntések linkje:

2000-2009

45/2000. (XII. 8.) AB határozat

2010-

33/2012. (VII. 17.) AB határozat, 40/2012. (XII. 6.) AB határozat, 42/2012. (XII. 20.) AB határozat,  3062/2012. (VII. 26.) AB határozat, 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés,

24/2013. (X. 4.) AB határozat, 26/2013. (X. 4.) AB határozat, 3048/2013. (II. 28.) AB határozat, 3086/2013. (III. 27.) AB határozat, 3087/2013. (III. 27.) AB határozat, 3213/2013. (XII. 2.) AB határozat

3/2014. (I. 21.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, 14/2014. (V. 13.) AB határozat, 16/2014. (V. 22.) AB határozat, 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 22/2014. (VII. 15.) AB határozat, 33/2014. (XI. 7.) AB határozat, 3065/2014. (III. 26.) AB határozat, 3206/2014. (VII. 21.) AB határozat, 3121/2014. (IV. 24.) AB határozat

8/2015. (IV. 17.) AB határozat, 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, 3001/2015. (I. 12.) AB határozat, 3072/2015. (IV. 23.) AB határozat, 3073/2015. (IV. 23.) AB határozat, 3091/2015. (V. 19.) AB határozat, 3127/2015. (VII. 9.) AB határozat, 3147/2015. (VII. 24.) AB határozat

9/2016. (IV. 6.) AB határozat3001/2016. (I. 15.) AB határozat, 3048/2016. (III. 22.) AB határozat, 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat, 3112/2016. (VI. 3.) AB határozat, 3195/2016. (X. 11.) AB határozat,

13/2017. (VI. 19.) AB határozat, 17/2017. (VII. 18.) AB határozat , 30/2017. (XI. 14.) AB határozat, 32/2017. (XII. 6.) AB határozat, 3021/2017. (II. 17.) AB határozat3031/2017. (III. 7.) AB határozat, 3076/2017. (IV. 28.) AB határozat, 3079/2017. (IV. 28.) AB határozat, 3172/2017. (VII. 14.) AB határozat, 3188/2017. (VII. 21.) AB határozat, 3222/2017. (IX. 25.) AB határozat, 3280/2017. (XI. 2.) AB határozat

6/2018. (VI. 27.) AB határozat, 11/2018. (VII. 18.) AB határozat, 12/2018. (VII. 18.) AB határozat, 3004/2018. (I. 22.) AB határozat, 3157/2018. (V. 16.) AB határozat, 3171/2018. (V. 22.) AB határozat, 3265/2018. (VII. 20.) AB határozat, 3313/2018. (X. 16.) AB határozat, 3363/2018. (XI. 28.) AB határozat,

6/2019. (III. 20.) AB határozat, 8/2019. (III. 22.) AB határozat, 24/2019. (VII. 23.) AB határozat, 25/2019. (VII. 23.) AB határozat, 33/2019. (XI. 27.) AB határozat, 3002/2019. (I. 7.) AB határozat, 3031/2019. (II. 13.) AB határozat, 3253/2019. (X. 30.) AB határozat, 3258/2019. (X. 30.) AB határozat, 3294/2019. (XI. 18.) AB határozat

13/2020. (VI. 22.) AB határozat, 3030/2020. (II. 24.) AB határozat, 3050/2020. (III. 2.) AB határozat

Kiegészítő AB-döntések:
2/2021. (I. 7.) AB határozat, 3002/2021. (I. 14.) AB határozat, 3003/2021. (I. 14.) AB határozat4/2021. (I. 22.) AB határozat,

Interneten elérhető források:
    • Berkes Lilla: „Egyenlőség” in Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András)  (2019)
    • Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat – összefoglaló vélemény, Kúria, 2017.
    • Hajas Barnabás, Szabó Máté (szerk.): Pajzsuk a törvény. Rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2013.
    • Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések, L'Harmattan, 2012.


XVI. Cikk

27/2013. (X. 9.) AB határozat, 3046/2013. (II. 28.) AB határozat, 3047/2013. (II. 28.) AB határozat, 3142/2013. (VII. 16.) AB határozat, 14/2014. (V. 13.) AB határozat, 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat, 3018/2016. (II. 2.) AB határozat, 3222/2018. (VII. 2.) AB határozat, 9/2019. (III. 22.) AB határozat, 25/2019. (VII. 23.) AB határozat, 3080/2019. (IV. 17.) AB határozat, 3/2020. (I. 3.) AB határozat, 13/2020. (VI. 22.) AB határozat, 18/2020. (VII. 21.) AB határozat, 9/2021. (III. 17.) AB határozat, 3067/2021. (II. 24.) AB határozat

XVII. Cikk

24/1990. (XI. 8.) AB határozat, 673/B/1990. AB határozat, 1061/B/1990. AB határozat, 849/B/1992. AB határozat, 88/B/1999. AB határozat, 911/B/2000. AB határozat, 1030/B/2004. AB határozat, 72/2006. (XII. 15.) AB határozat, 74/2006. (XII. 15.) AB határozat, 70/2009. (VI. 30.) AB határozat, 8/2011. (II. 18.) AB határozat, 3341/2017. (XII. 20.) AB határozat, 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat, 30/2012. (VI. 27.) AB határozat, 3021/2017. (II. 17.) AB határozat, 12/2020. (VI. 22.) AB határozat, 3076/2020. (III. 18.) AB határozat, 3471/2020. (XII. 22.) AB végzés

XVIII. Cikk

64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 8/2011. (II. 18.) AB határozat, 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, 3087/2015. (V. 19.) AB végzés, 3183/2015. (IX. 23.) AB végzés, 1/2016 (I. 29.) AB határozat, 3079/2019. (IV. 10.) AB határozat, 3176/2020. (V.21.) AB végzés, 18/2021. (V. 27.) AB határozat,

XIX. Cikk

26/1993. (IV.29.) AB határozat, 43/1995. (VI.30.) AB határozat, 59/2006. (X. 20.) AB határozat, 40/2012. (XII. 6.) AB határozat, 23/2013. (IX. 25.) AB határozat, 3217/2014. (IX. 22.) AB határozat, 30/2017. (XI. 14.) AB határozat,

XX. Cikk

77/1995. (XII. 21.) AB határozat, 54/1996. (XI. 30.) AB határozat, 37/2000 (X. 31.) AB határozat, 43/2005. (XI. 14.) AB határozat, 36/2007. (VI. 6.) AB határozat, 44/2012. (XII. 20.) AB határozat, 3132/2013. (VII. 2.) AB határozat, 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat, 3046/2015. (III. 2.) AB határozat, 3075/2016. (IV. 18.) AB határozat, 3114/2016 (VI.10). AB határozat, 3292/2017. (XI. 20.) AB határozat, 11/2018. (VII. 18.) AB határozat, 13/2018. (IX. 4.) AB határozat, 17/2018. (X. 10.) AB határozat, 3/2020. (I. 3.) AB határozat, 12/2020. (VI. 22.) AB határozat,

XXI. Cikk

996/G/1990. AB határozat, 64/1993. (XII.22.) AB határozat, 28/1994. (V.20.) AB határozat, 27/1995. (V.15.) AB határozat, 48/1997 (X. 6.) AB határozat, 14/1998. (V. 8.) AB határozat, 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, 3068/2013. (III.14.) AB határozat, 16/2015. (VI. 5.) AB határozat3075/2016. (IV. 18.) AB határozat, 28/2017. (X. 25.) AB határozat, 3104/2017 (V. 8.) AB határozat, 3223/2017. (IX.25.) AB határozat, 13/2018. (IX. 4.) AB határozat, 17/2018. (X. 10.) AB határozat, 4/2019. (III.7.) AB határozat, 3162/2019. (VII. 10.) AB végzés, 14/2020. (VII.6.) AB határozat

XXII. Cikk

Idézett AB döntések linkje:
42/2000. (XI. 8.) AB határozat,
38/2012. (XI. 14.) AB határozat, 3215/2013. (XII. 2.) AB határozat, 17/2015. (VI. 5.) AB határozat, 29/2015. (X. 2.) AB határozat, 3/2016. (II. 22.) AB határozat, 19/2019. (VI. 18.) AB határozat, 24/2019. (VII. 23.) AB határozat, 3196/2020. (VI. 11.) AB határozat

Interneten elérhető források:
    • Lápossy Attila – Burján Evelin – Ambrus István: Az Alkotmánybíróság határozata a közterület életvitelszerű használatának szankcionálásáról. Alkotmányos tilalmon alapuló szankcionálás és az alapjogvédelmi mércék konfliktusa, Jogesetek Magyarázata, 2020/3–4.
    • Téglási András: A lakhatáshoz való jog – a közterületen (?), avagy az emberhez méltó lakhatás és az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmának alkotmányossági kérdései, Acta Universitatis Szegediensis 2015/78.
    • Gacs Katalin: Lakhatás helyett börtön – A hajléktalanság kriminalizációjának alkotmányossági problémái, Fundamentum 2014/3.
    • A hajléktalanság kriminalizációjáról, Fundamentum 2014/3.

XXIII. Cikk

2/1990. (II. 18.) AB határozat, 3/1991. (II. 7.) AB határozat, 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, 962/B/1992. AB határozat, 16/1994. (III. 25.) AB határozat, 28/1994. (V. 20.) AB határozat, 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, 809/B/1998. AB határozat, 33/2000. (X. 20.) AB határozat, 13/2004. (IV. 20.) AB határozat, 32/2004. (IX. 14.) AB határozat, 22/2005. (VI. 17.) AB határozat, 5/2006. (II. 15.) AB határozat, 45/2008. (IV. 17.) AB határozat, 54/2008. (IV. 24.) AB határozat, 52/2009. (IV. 30.) AB határozat, 8/2011. (II. 18.) AB határozat, 1/2013. (I. 7.) AB határozat, 3074/2013. (III. 14.) AB határozat, 3141/2014. (V. 9.) AB határozat, 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat, 3070/2017. (IV. 19.) AB határozat, 3093/2018. (III. 26.) AB határozat, 3154/2018. (V. 11.) AB határozat, 3171/2018. (V. 22.) AB határozat, 3313/2019. (XI. 21.) AB határozat, 23/2020. (VIII. 4.) AB határozat, 3032/2020. (II. 24) AB határozat

XXIV. Cikk

A kézirat lezárását követően hozott fontos AB határozatok
3291/2021. (VII. 22.) AB határozat; tisztességes hatósági (és bírósági) eljáráshoz való jog adóügyekben, titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban;
3234/2021. (VI. 4.) AB határozat; ártatlanság vélelme adóügyekben

Hivatkozott fontos AB határozatok:
5/2017. (III. 10.) AB határozat, 3311/2018. (X. 16.) AB határozat, 3223/2018. (VII. 2.) AB határozat, 17/2019. (V. 30.) AB határozat, 8/2020. (V. 13.) AB határozat, 25/2020. (XII. 2.) AB határozat, 12/2021. (IV. 14.) AB határozat

Online szakirodalom
Kiss Barnabás Sándor: Az Alkotmánybíróság 5/2017. (III. 10.) AB határozata a határidőn túl kiszabott közigazgatási bírságokról. Jogesetek Magyarázata 2019/2-3.

XXV. Cikk

987/B/1990. AB határozat, 141/B/1993. AB határozat,

XXVI. Cikk

3127/2015. (VII. 9.) AB határozat, 24/2019. (VII. 23.) AB határozat, 18/2020. (VII. 21.) AB határozat,
Gáva Krisztián – Smuk Péter – Téglási András: Az Alaptörvény értékei 18.

XXVII. Cikk

46/1994. (X. 21.) AB határozat, 351/B/2005. AB határozat, 254/B/2006. AB határozat, 32/2008. (III. 12.) AB határozat, 3215/2013. (XII. 2.) AB határozat, 3023/2015. (II. 9.) AB határozat, 3258/2015. (XII. 22.) AB határozat, 3267/2017. (X. 19.) AB végzés

XXVIII. Cikk

Lábjegyzet:
A 192. lábjegyzetben hivatkozott IV/1577/2020. ügyszám helyett a már elfogadott döntés száma: 16/2021. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [28]-[39]

Idézett AB döntések linkje:

1990-1999

1214/B/1990. AB határozat, 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 42/1993. (VI. 30.) AB határozat, 58/1995. (IX. 15.) AB határozat, 6/1998. (III. 11.) AB határozat, 215/B/1999. AB határozat

2000-2009

46/2003. (X. 16.) AB határozat, 1464/B/2007. AB határozat, 32/2008. (III. 12.) AB határozat, 873/B/2008. AB határozat,

2010-

571/D/2010. AB határozat, 176/2011. (XII. 29.) AB határozat,

25/2012. (V. 18.) AB határozat, 33/2012. (VII. 17.) AB határozat, 3237/2012. (IX. 28.) AB végzés, 3242/2012. (IX. 28.) AB határozat, 3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, 3376/2012. (XII. 15.) AB határozat,

2/2013. (I. 23.) AB határozat, 5/2013. (II. 21.) AB határozat, 7/2013. (III. 1.) AB határozat, 8/2013. (III. 1.) AB határozat13/2013. (VI. 17.) AB határozat, 22/2013. (VII. 19.) AB határozat, 25/2013. (X. 4.) AB határozat, 33/2013. (XI. 22.) AB határozat, 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, 36/2013. (XII. 5.) AB határozat, 3103/2013. (V. 17.) AB határozat, 3109/2013. (V. 17.) AB végzés, 3115/2013. (VI. 4.) AB határozat, 3160/2013. (VII. 24.) AB végzés, 3174/2013. (IX. 17.) AB végzés, 3177/2013. (X. 9.) AB végzés, 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat, 3231/2013. (XII. 21.) AB határozat, 3240/2013. (XII. 21.) AB végzés,

3/2014. (I. 21.) AB határozat, 4/2014. (I. 30.) AB határozat, 16/2014. (V. 22.) AB határozat, 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 21/2014. (VII. 15.) AB határozat, 22/2014. (VII. 15.) AB határozat, 30/2014. (IX. 30.) AB határozat, 34/2014. (XI. 14.) AB határozat, 36/2014. (XII. 18.) AB határozat, 3075/2014. (III. 26.) AB végzés, 3104/2014. (IV. 11.) AB végzés, 3110/2014. (IV. 17.) AB végzés, 3215/2014. (IX. 22.) AB határozat, 3239/2014. (IX. 22.) AB végzés, 3243/2014. (X. 3.) AB határozat, 3265/2014. (XI. 4.) AB határozat,

8/2015. (IV. 17.) AB határozat, 14/2015. (V. 26.) AB határozat, 17/2015. (VI. 5.) AB határozat, 24/2015. (VII. 7.) AB határozat, 25/2015. (VII. 21.) AB határozat, 26/2015. (VII. 21.) AB határozat, 30/2015. (X. 15.) AB határozat, 35/2015. (XII. 16.) AB határozat, 3057/2015. (III. 31.) AB határozat, 3255/2015. (XII. 22.) AB végzés, 3050/2015. (III. 2.) AB végzés, 3056/2015. (III. 31.) AB határozat, 3063/2015. (IV. 10.) AB végzés, 3072/2015. (IV. 23.) AB határozat, 3081/2015. (V. 8.) AB határozat, 3100/2015. (V. 26.) AB határozat3124/2015. (VII. 9.) AB határozat, 3145/2015. (VII. 24.) AB határozat, 3173/2015. (IX. 23.) AB határozat, 3195/2015. (X. 14.) AB határozat3212/2015. (XI. 10.) AB határozat, 3238/2015. (XII. 8.) AB határozat,

18/2016. (X. 20.) AB határozat, 21/2016. (XI. 30.) AB határozat3024/2016. (II. 23.) AB határozat, 3064/2016. (IV. 11.) AB határozat, 3074/2016. (IV. 18.) AB határozat, 3082/2016. (IV. 18.) AB végzés, 3089/2016. (V. 12.) AB határozat, 3114/2016. (VI. 10.) AB határozat, 3115/2016. (VI. 21.) AB határozat, 3206/2016. (X. 17.) AB végzés, 3250/2016. (XI. 28.) AB végzés, 3271/2016. (XII. 20.) AB végzés

2/2017. (II. 10.) AB határozat, 6/2017. (III. 10.) AB határozat, 9/2017. (IV. 18.) AB határozat, 10/2017. (V. 5.) AB határozat, 12/2017. (VI. 19.) AB határozat, 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, 22/2017. (IX. 11.) AB határozat, 25/2017. (X. 17.) AB határozat, 33/2017. (XII. 6.) AB határozat, 36/2017. (XII. 29.) AB határozat, 3004/2017. (II. 1.) AB végzés, 3026/2017. (II. 17.) AB végzés, 3036/2017. (III. 7.) AB végzés, 3047/2017. (III. 20.) AB határozat, 3096/2017. (IV. 28.) AB végzés, 3102/2017. (V. 8.) AB határozat, 3119/2017. (V. 30.) AB határozat, 3154/2017. (VI. 21.) AB határozat, 3171/2017. (VII. 14.) AB határozat, 3174/2017. (VII. 14.) AB végzés3183/2017. (VII. 14.) AB végzés, 3192/2017. (VII. 21.) AB határozat, 3193/2017. (VII. 21.) AB határozat, 3242/2017. (X. 10.) AB határozat, 3243/2017. (X. 10.) AB határozat, 3265/2017. (X. 19.) AB határozat, 3328/2017. (XII. 8.) AB határozat, 3342/2017. (XII. 20.) AB határozat, 3343/2017. (XII. 20.) AB határozat, 3354/2017. (XII. 22.) AB határozat, 3355/2017. (XII. 22.) AB határozat, 3357/2017. (XII. 22.) AB határozat

14/2018. (IX. 27.) AB határozat, 17/2018. (X. 10.) AB határozat, 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, 24/2018. (XII. 28.) AB határozat, 3006/2018. (I. 22.) AB határozat, 3021/2018. (I. 26.) AB határozat, 3027/2018. (II. 6.) AB határozat, 3085/2018. (III. 14.) AB határozat, 3110/2018. (IV. 9.) AB végzés, 3123/2018. (IV. 9.) AB végzés, 3159/2018. (V. 16.) AB határozat, 3179/2018. (VI. 8.) AB határozat, 3219/2018. (VII. 2.) AB határozat, 3243/2018. (VII. 11.) AB határozat, 3244/2018. (VII. 11.) AB határozat, 3245/2018. (VII. 11.) AB határozat, 3272/2018. (VII. 20.) AB végzés, 3311/2018. (X. 16.) AB határozat, 3312/2018. (X. 16.) AB határozat, 3348/2018. (XI. 12.) AB határozat, 3375/2018. (XII. 5.) AB határozat, 3384/2018. (XII. 14.) AB határozat

3/2019. (III. 7.) AB határozat, 4/2019. (III. 7.) AB határozat, 7/2019. (III. 22.) AB határozat, 11/2019. (III. 29.) AB határozat, 12/2019. (IV. 8.) AB határozat, 16/2019. (V. 14.) AB határozat, 18/2019. (VI. 12.) AB határozat, 21/2019. (VI. 26.) AB határozat, 22/2019. (VII. 5.) AB határozat, 23/2019. (VII. 18.) AB határozat, 28/2019. (XI. 4.) AB határozat, 32/2019. (XI. 15.) AB határozat, 3003/2019. (I. 7.) AB határozat, 3020/2019. (I. 21.) AB végzés, 3024/2019. (II. 4.) AB határozat, 3032/2019. (II. 13.) AB határozat, 3046/2019. (III. 14.) AB határozat, 3055/2019. (III. 25.) AB határozat, 3064/2019. (III. 29.) AB határozat, 3088/2019. (IV. 26.) AB határozat, 3118/2019. (V. 29.) AB határozat, 3127/2019. (VI. 5.) AB határozat, 3138/2019. (VI. 13.) AB végzés, 3149/2019. (VI. 26.) AB határozat, 3150/2019. (VI. 26.) AB határozat, 3165/2019. (VII. 10.) AB határozat, 3169/2019. (VII. 10.) AB határozat, 3179/2019. (VII. 10.) AB végzés, 3220/2019. (X. 11.) AB határozat, 3229/2019. (X. 11.) AB végzés, 3251/2019. (X. 30.) AB határozat, 3294/2019. (XI. 18.) AB határozat, 3278/2019. (XI. 5.) AB határozat, 3309/2019. (XI. 18.) AB végzés, 3334/2019. (XII. 6.) AB határozat, 3335/2019. (XII. 6.) AB határozat, 3336/2019. (XII. 6.) AB határozat, 3349/2019. (XII. 6.) AB végzés, 3373/2019. (XII. 19.) AB határozat

2/2020. (I. 2.) AB határozat, 5/2020. (I. 29.) AB határozat, 6/2020. (III. 3.) AB határozat, 8/2020. (V. 13.) AB határozat, 11/2020. (VI. 3.) AB határozat, 15/2020. (VII. 8.) AB határozat, 18/2020. (VII. 21.) AB határozat, 20/2020. (VIII. 4.) AB határozat, 21/2020. (VIII. 4.) AB határozat, 24/2020. (X. 15.) AB határozat, 26/2020. (XII. 2.) AB határozat, 3001/2020. (II. 4.) AB határozat, 3076/2020. (III. 18.) AB határozat, 3078/2020. (III. 18.) AB végzés, 3087/2020. (IV. 23.) AB határozat, 3102/2017. (V. 8.) AB határozat, 3128/2020. (V. 15.) AB határozat, 3157/2020. (V. 21.) AB határozat, 3242/2020. (VII. 1.) AB végzés, 3257/2020. (VII. 3.) AB határozat, 3264/2020. (VII. 3.) AB végzés, 3284/2020. (VII. 17.) AB határozat, 3303/2020. (VII. 24.) AB határozat, 3305/2020. (VII. 24.) AB határozat, 3310/2020. (VII. 24.) AB végzés, 3133/2020. (V. 15.) AB határozat, 3235/2020. (VII. 1.) AB határozat, 3249/2020. (VII. 1.) AB végzés, 3330/2020. (VIII. 5.) AB határozat, 3412/2020. (XI. 26.) AB határozat, 3472/2020. (XII. 22.) AB végzés

3/2021. (I. 7.) AB határozat, 16/2021. (V. 13.) AB határozat, 3002/2021. (I. 14.) AB határozat, 3099/2021. (III. 22.) AB határozat


3017/2016. (II. 2.) AB határozat, 3284/2017. (XI. 14.) AB határozat, 3313/2017. (XI. 30.) AB határozat, 3025/2014. (II. 17.) AB határozat, 3258/2015. (XII. 22.) AB határozat, 3087/2016. (V. 2.) AB határozat, 3106/2018. (IV. 9.) AB határozat, 3019/2020. (II. 10.) AB határozat, 3358/2019. (XII. 16.) AB határozat, 15/2016. (IX. 21.) AB határozat, 3306/2017. (XI. 24.) AB határozat, 3193/2015. (X. 7.) AB végzés, 3073/2016. (IV. 18.) AB határozat, 3058/2019. (III. 25.) AB határozat, 3062/2013. (II. 28.) AB végzés, 3046/2017. (III. 20.) AB határozat, 3158/2016. (VII. 22.) AB végzés, 10/2018. (VII. 18.) AB határozat, 3325/2020. (VIII. 5.) AB határozat, 3045/2017. (III. 20.) AB határozat, 3080/2019. (IV. 17.) AB határozat, 8/2017. (IV. 18.) AB határozat, 3109/2016. (VI. 3.) AB végzés, 3020/2017. (II. 17.) AB határozat, 9/2013. (III. 6.) AB határozat, 35/2013. (XI. 22.) AB határozat, 3064/2014. (III. 26.) AB határozat, 3157/2014. (V. 23.) AB határozat, 3112/2015. (VI. 23.) AB határozat, 3150/2017. (VI. 14.) AB határozat, 18/2017. (VII. 18.) AB határozat, 3146/2018. (V. 7.) AB határozat, 3223/2018. (VII. 2.) AB határozat, 3297/2019. (XI. 18.) AB határozat, 3309/2020. (VII. 24.) AB határozat, 3038/2015. (II. 20.) AB végzés, 3059/2017. (III. 20.) AB végzés, 3281/2019. (XI. 5.) AB végzés, 3223/2020. (VI. 19.) AB végzés, 3093/2018. (III. 26.) AB határozat, 3304/2020. (VII. 24.) AB határozat, 3004/2012. (VI. 21.) AB végzés, 3118/2013. (VI. 4.) AB végzés, 23/2016. (XII. 12.) AB határozat, 3205/2015. (X. 27.) AB végzés, 3239/2017. (X. 10.) AB végzés, 3059/2020. (III. 2.) AB végzés, 3201/2019. (VII. 16.) AB végzés, 3022/2013. (I. 28.) AB végzés, 3373/2012. (XII. 15.) AB végzés 3202/2018. (VI. 21.) AB végzés, 3212/2014. (VII. 21.) AB végzés, 3059/2015. (III. 31.) AB végzés, 3221/2020. (VI. 19.) AB végzés, 3134/2015. (VII. 9.) AB végzés, 3230/2017. (X. 3.) AB végzés, 3251/2017. (X. 10.) AB végzés, 3162/2018. (V. 16.) AB végzés, 3071/2016. (IV. 11.) AB végzés, 3233/2016. (XI. 18.) AB végzés, 3160/2018. (V. 16.) AB végzés, 3135/2019. (VI. 13.) AB végzés,
3307/2019. (XI. 18.) AB végzés, 3112/2020. (V. 8.) AB végzés, 3397/2020. (X. 29.) AB végzés, 3322/2014. (XII. 10.) AB végzés, 3300/2017. (XI. 20.) AB végzés, 3178/2017. (VII. 14.) AB végzés, 3020/2018. (I. 26.) AB határozat, 3286/2017. (XI. 14.) AB végzés, 3099/2019. (V. 17.) AB végzés, 3081/2014. (IV. 1.) AB végzés, 3372/2019. (XII. 16.) AB végzés, 3158/2020. (V. 21.) AB határozat, 12/2015. (V. 14.) AB határozat, 3224/2017. (IX. 25.) AB határozat, 3152/2013. (VII. 24.) AB határozat, 3096/2018. (III. 26.) AB határozat, 3051/2014. (III. 24.) AB végzés, 3302/2020. (VII. 17.) AB végzés, 3020/2014. (II. 11.) AB végzés, 3098/2019. (V. 17.) AB határozat, 25/2018. (XII. 28.) AB határozat, 19/2018. (XI. 12.) AB határozat, 20/2015. (VI. 16.) AB határozat, 3177/2015. (IX. 23.) AB határozat, 3125/2013. (VI. 24.) AB végzés, 3197/2017. (VII. 21.) AB végzés, 3033/2019. (II. 13.) AB határozat,


Kiegészítő AB-döntések:
16/2021. (V. 13.) AB határozat, 19/2021. (V. 27.) AB határozat, 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat, 3114/2021. (IV. 14.) AB határozat3166/2021. (IV. 30.) AB határozat, 3188/2021. (V. 19.) AB határozat, 3213/2021. (V. 28.) AB határozat, 3234/2021. (VI. 4.) AB határozat, 3291/2021. (VII. 22.) AB határozat, 3293/2021. (VII. 22.) AB határozat, 3294/2021. (VII. 22.) AB határozat, 3298/2021. (VII. 22.) AB határozat, 3320/2021. (VII. 23.) AB határozat

Interneten elérhető források:
• Hörcherné Marosi Ildikó, Kováts Beáta:  Amikor a bíró visszaél a függetlenségével: Az önkényes/contra legem bírói döntések alkotmánybírósági megítélésének evolúciója. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 2021/2.
• Gombos Katalin: Az európai jog hatásai a jogorvoslathoz való jogra, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020
• F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa, Acta Humana, 2019/1.
• Czine Ágnes: Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában, Alkotmánybírósági Szemle, 2018/2. szám
• Hollán Miklós: Büntetőbírói döntések az alkotmánybíróság ítélőszéke előtt a nullum crimen et nulla poena sine lege elv tükrében, In: Normativitás és empíria. A rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság kapcsolata az alapjog-érvényesítésben, 2012–2016 (szerkesztette: Gárdos-Orosz Fruzsina), Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, 2020
• Kúria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumai, Joggyakorlat-Elemző Csoport: Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései, Összefoglaló vélemény, 2017
• Kúria Büntető Kollégium, Joggyakorlat-elemző csoport: Védői jogok a bírósági eljárásban, Összefoglaló vélemény, 2015
• Emberi Jogok Európai Bírósága, Kézikönyv a 6. Cikkről. A tisztességes eljáráshoz való jog (polgári jogi ág), 2013
    • Szomora Zsolt: Büntetőjogi garanciák az Alkotmányban és az Alaptörvényben, In: Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011. Pázmány Press, Budapest - Pécs, 2013
    • Paczolay Péter: A fegyverek egyenlőségének elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában, Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, 2012

XXIX. Cikk

34/2005. (IX. 29.) AB határozat, 45/2005. (XII. 14.) AB határozat, 27/2006. (VI. 21.) AB határozat, 45/2012. (XII. 29.) AB határozat

XXX. Cikk

Hivatkozott fontos AB határozatok:
17/2019. (V. 30.) AB határozat, 34/2019. (XI. 29.) AB határozat, 20/2021. (V. 27.) AB határozat, 3233/2021. (VI. 4.) AB határozat

Online szakirodalom
- Kecső Gábor: A helyi vagyonadók és az arányos helyi közteherviselés hazánkban. in: Kecső Gábor (szerk.): A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel – különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 2020,
- Simon István: Az Alaptörvény hatása az adójogra, különös tekintettel a magánszemélyek adózásában bekövetkezett változásokra. MTA Law Working Papers, 2018/14

XXXI. Cikk

1518/B/1990. AB határozat, 46/1994. (X. 21.) AB határozat, 6/1997. (II. 7.) AB határozat, 2/1998 (II.4.) AB határozat, 50/2001. (XI. 22.) AB határozat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honlap készítés