Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

GDPR

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet és kapcsolódó javaslatok

A kötet az alábbiakat tartalmazza:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (javaslat). Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- Előterjesztés. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) jogharmonizációs célú módosításáról

A szerkesztés lezárva: 2018. március 26.
Hatályba lépés: 2018. május 25.

A gyűjteményt 2018. március 26-án zártuk le. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletből és az Infotv. módosításáról szóló törvényből ekkor még elfogadott, kihirdetett szöveg nem állt rendelkezésre, így az ekkor ismert javaslatokat használta a kiadó a 2018. május 25-én hatályos állapot megállapításához. A jogszabályok végleges szövege ettől eltérhet. Az Infotv. az előterjesztés által bevezetendő módosításokat is tartalmazza.

ISBN 9789632583846
Formátum: A/4
Kötés: puhakötés
Megjelenés éve: 2018
Terjedelem: 172 oldal

Ára: 2 590 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Honlap készítés