Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

Btk. 2018. 09. 05. módosításai

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről - 2018.08.07 - 2018.09.30 <-> 2018.10.01 - 2019.04.30 - HVG-ORAC Jogkódex</->

Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek (www.hvgorac.hu)
Nyomtatta: Szilner György
Összehasonlítás:
amit: 2018.08.07 - 2018.09.30
amivel: 2018.10.01 - 2019.04.30

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről[1]

71. § (2)

c)[2] meghatározott jellegű nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, valamint gyűléseket, meghatározott közterületeket ne látogasson,

meghatározott jellegű nyilvános helyeket és nyilvános rendezvényeket, meghatározott közterületeket ne látogasson,

KÜLÖNÖS RÉSZ

XXI. FEJEZET

Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése[3]
Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése

217. §[4] (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki valamely gyűlést akadályoz, ellehetetlenít, vagy annak lebonyolítását egyébként meghiúsítja, illetve a gyűlést súlyosan megzavarja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

217/A. §[5] Aki a gyűlésen a gyűlés szervezőjének, vezetőjének vagy a rendezőknek rendezői feladataik jogszerű teljesítése során erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenszegül, vagy őket rendezői feladataik ellátása alatt bántalmazza, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

217/B. §[6] (1) Aki a gyűlés gyülekezési jogról szóló törvény szerinti békés jellegét biztosító korlátozásait megsérti, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő a gyűlés vezetője, ha az általa alkalmazott rendező a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokat megsérti és annak tudomására jutásától haladéktalanul nem intézkedik a rendező leváltásáról.

217/C. §[7] Aki megtiltott gyűlést szervez, vagy azon való részvételre a gyülekezési jogról szóló törvény szerint felhív, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

339. § (2)

e)[8] nyilvános rendezvényen vagy gyűlésen

nyilvános rendezvényen

340. § (1)[9] Aki nyilvános rendezvény vagy gyűlés szervezőjének vagy rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki nyilvános rendezvény szervezőjének vagy rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3)

e)[10] a gyűlés gyülekezési jogról szóló törvény szerinti békés jellegét biztosító korlátozásokat megsértve

459. § (1)

24.[11] gyűlés: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés;

24a.[12] nyilvános rendezvény: a gyűlés kivételével olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll;

nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll;

26.

f)[13] a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése (215. §), a közösség tagja elleni erőszak [216. § (2)-(3) bekezdés], az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése [217. § (1) bekezdés];

a lelkiismeret és vallásszabadság megsértése (215. §), a közösség tagja elleni erőszak [216. § (2)-(3) bekezdés], az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (217. §),


Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2018. évi LV. törvény 25. § (8) bekezdése a) pontja. Hatályos 2018.10.01.

[3] Megállapította a 2018. évi LV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[4] Megállapította a 2018. évi LV. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[5] Beiktatta a 2018. évi LV. törvény 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[6] Beiktatta a 2018. évi LV. törvény 25. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[7] Beiktatta a 2018. évi LV. törvény 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[8] Módosította a 2018. évi LV. törvény 25. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2018.10.01.

[9] Módosította a 2018. évi LV. törvény 25. § (8) bekezdése c) pontja. Hatályos 2018.10.01.

[10] Beiktatta a 2018. évi LV. törvény 25. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[11] Megállapította a 2018. évi LV. törvény 25. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[12] Beiktatta a 2018. évi LV. törvény 25. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

[13] Megállapította a 2018. évi LV. törvény 25. § (7) bekezdése. Hatályos 2018.10.01.

Honlap készítés